I løpet av de siste årene har BioMar Group levert økende volumer med fôr til det australske markedet fra fabrikker i Chile og Skottland. Selskapet er nå klar til å bygge en ny fôrfabrikk i Australia med en årlig kapasitet på 110.000 tonn. Det australske markedet anses for å ha et stort vekstpotensial innenfor et bredt spekter av fiskearter.

BioMar Groups ekspansjonsstrategi bekreftes nå i nyheten om nok et vekstinitiativ: Byggingen av en fôrfabrikk i Australia. BioMar Group samarbeider allerede med den lokale delstatsregjeringen i å utarbeide grunnlaget for å få prosjektet godkjent. Målet er å kunne betjene kunder, være fleksibel lokalt med et solid grunnlag i global produktutvikling og teknisk erfaring innenfor arter som laks, ørret og yellowtail kingfish.

– I 2016 åpnet vi en fabrikk i Tyrkia og i år står vår andre fabrikk i Kina ferdig. I tillegg har vi utvidet kapasiteten i Norge. I 2019 planlegger vi å åpne en fôrfabrikk i Australia med støtte fra eksisterende fabrikker, tekniske eksperter og BioMars globale FoU-avdeling. Som konsern er målet vårt å oppfylle vekstambisjonene i vår strategi om å være en uavhengig leverandør av førsteklasses fôr med en høy grad av globalt samarbeid, forklarer konsernsjef i BioMar Group, Carlos Diaz.

BioMar Groups tilstedeværelse på det australske markedet har gitt selskapet en grunnleggende forståelse av lokale oppdrettsforholdog utfordringer. Det forventes at en lokal forankring med kommersielle medarbeidere, teknisk ekspertise og produksjonsanlegg vil utgjøre en enda større konkurransefordel i dette markedet. Målet er å støtte kundene ved å utvikle høyytelsesprodukter som er tilpasset lokale oppdrettsforhold, med en sterk profil innenfor bærekraft, fôrsikkerhetog kvalitet.

– Jeg er overbevist om at vår tilnærming med å balansere lokal fleksibilitet med global kvalitet vil gi oss en sterk stilling i Australasia. Vi har allerede opprettet et svært vellykket samarbeid med nøkkelkunder og vi ser frem til å arbeide sammen med en bredere kundebase i videreutviklingen av oppdrettsnæringen i Australia og New Zealand. Verden rundt oss er i endring og det er et økende behov for å kombinere bærekraft og effektivitet. Vi ser tydelig at sluttforbrukerne endrer kjøpemønster i retning av høykvalitetsprodukter med en ansvarlig profil. Vi har stor tro på at vi gjennom et tett samarbeid med verdikjeden vil kunne forberede bransjen på å ta ledelsen i den globale samtalen om bærekraftig mat, avslutter Carlos Diaz.