DEL

Mens norsk fiskerinæring har satset på produksjon av omega-3, fiskemel og vanlig fiskeolje fra fiskeavfall, har EU delfinansiert forskningsprosjektet Enerfish. Målsettingen er å drive lønnsom produksjon av biodiesel fra fiskeavfall.


( 17.01.2013 )

[raw]

Enerfishprosjektet utvikler nå biodieselproduksjon ved den vietnamesiske fiskeforedlingsbedriften Hiep Thanh Seafood. Bedriften har en kapasitet til å filetere 120 tonn pangasius i døgnet. Det gir 40 tonn filet og 80 tonn avfall.

Pangasius har høyt fettinnhold i buklistene og like under skinnet. Men fettet blir i størst mlig grad fjernet på de ferdige filetene. Det gir stort energiinnhold i avfallet. Ett anlegg for utvinning av fettet ved tilsetting av metanol er nå under utvikling.

 

Ifølge prosjektkoordinator Aulis Ranne ved Technical Research Centre i Finland, kom ideen om dette under en reise han hadde til Vietnam.
– En guide fortalte oss at det var mange fiskeforedlere i området, og at det var mangel på elektrisitet, forteller Aulis ifølge FIS.COM.

 

Det vietnamesiske selskapet vil ved full aktivitet produsere 13 tonn diesel i døgnet. Denne dieselen vil delvis bli brukt til produksjon av egen elektrisitet.
Vietnams pangasius industri produserer hvert år 600 – 700.000 tonn avfall. En del av dette blir brukt i produksjon av fiskefôr til pangasius. Ble alt brukt til dieselproduksjon ville det gi rundt 100.000 tonn diesel årlig.

 

I Norge er det også produksjon av biodiesel basert på fiskeavfall. Men mye av avfallet har større verdi brukt på annen måte. Det er også problemer med bruk av biodiesel fra fiskeavfall i forhold til den europeiske biodieselnormen.
I følge Ranne vil produksjonen av biodiesel ved Hiep Thanh Seafood bli brukt til å drive generatorer som forsyner filetanlegg og fryselager med strøm.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.