DEL

– For to uker siden gikk den norske sjømatinvestoren Broodstock Capital inn på eiersiden i danske Billund Aquakulturservice A/S (Billund Aquakultur). Nå varsles storsatsing i Norge.


( 03.05.2017 )

– Med Broodstock Capital på laget har vi lokalkunnskapen og de finansielle musklene vi trenger for å raskt bygge opp en selvstendig organisasjon i Norge, slik at vi kan tilby enda tettere oppfølging og yte bedre service til alle eksisterende og potensielle kunder, sier Bjarne Hald Olsen, CEO i Billund Aquakultur.

Billund Aquakultur har 30 års erfaring fra design, installasjon, drift og vedlikehold av såkalte RAS-systemer. Selskapet har levert mer enn 120 resirkuleringsanlegg verden over, inkludert i Norge, og bygd produksjonsfasiliteter for mer enn 25 forskjellige typer kaldt- og varmtvanns- samt fersk- og saltvannsfiskearter.

I samarbeid med Broodstock Capital, har Billund Aquakultur allerede påbegynt arbeidet med å identifisere kandidater som kan lede den norske organisasjonen, som vil ha tilholdssted i det sentrale østlandsområdet. I første omgang skal den norske virksomheten ha fokus på salg, prosess- og designutvikling, med støtte fra konsernets hovedkontor ved behov. De første stillingsannonsene vil bli utlyst i løpet av kort tid.

 – Det er første gang vi bygger opp en betydelig tilstedeværelse her i Norge. Hovedårsaken er at vi opplever et sterkt økende aktivitetsnivå, spesielt i markedet for postsmolt. Vi håper derfor at norsk oppdrettsnæring vil oppleve det som positivt at de fremover vil ha vesentlig enklere tilgang til vår kompetanse og tjenester. Vi antar at vi relativt raskt vil komme opp i 10 medarbeidere her, sier Bjarne Hald Olsen.

For to uker siden offentliggjorde Broodstock Capital at de gikk inn som hovedaksjonær med 51 prosent eierandel i Billund Aquakultur, som inkluderer virksomheter i Danmark og Chile. Broodstock Capital er en norsk sjømatinvestor som har hovedfokus på små og mellomstore virksomheter.

Billund Aquakultur har hovedkvarter i Billund i Danmark, mens Billund Chile ligger i Puerto Montt, Chile. Konsernet sysselsetter i dag cirka 120 medarbeidere.

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.