I 2016 ble det loggført totalt 212 trålhal etter raudåte i følge fangstskjemaene fra båtene Arnøytind og Glomfjord. Disse båtene har fisket for Calanus AS som i flere år har utviklet et norsk fiske etter raudåte.

Fartøyene har strenge regler for prøvetaking fra hvert hiv som tas om bord. Prøvene sendes til Havforskningsinstituttet som undersøker disse og estimerer bifangst av fiskeegg og fiskelarver. I en ny rapport om prøvene som ble analysert i fjor, fastslår Havforskningsinstituttet at mengden fiskeegg og fiskelarver ikke utgjør noen trussel.

De fleste fiskeegg, -larver og -yngel er så tallrike og har en så stor naturlig dødelighet, at bifangst i de rapporterte størrelsesordenene ikke utgjør noen signifikant økning i dødelighet. Havforskningsinstituttet anser derfor at bifangstene som er gjort under raudåtefisket i 2016, har ubetydelig innvirkning på fiskebestandene. I fjor fisket båten Arnøytind 304 499 kilo raudåte fordelt på 99 trålhal. Glomfjord fisket 328 268 kilo fordelt på 113 trålhal. I år fisker fartøyene Asbjørn Selsbane og Arnøytind for Calanus AS. Sesongen er fra april til august.