I 2016 ble det loggført totalt 212 trålhal etter raudåte i følge fangstskjemaene fra båtene Arnøytind og Glomfjord. Disse båtene har fisket for Calanus AS som i flere år har utviklet et norsk fiske etter raudåte.


( 20.06.2017 )

Fartøyene har strenge regler for prøvetaking fra hvert hiv som tas om bord. Prøvene sendes til Havforskningsinstituttet som undersøker disse og estimerer bifangst av fiskeegg og fiskelarver. I en ny rapport om prøvene som ble analysert i fjor, fastslår Havforskningsinstituttet at mengden fiskeegg og fiskelarver ikke utgjør noen trussel.

De fleste fiskeegg, -larver og -yngel er så tallrike og har en så stor naturlig dødelighet, at bifangst i de rapporterte størrelsesordenene ikke utgjør noen signifikant økning i dødelighet. Havforskningsinstituttet anser derfor at bifangstene som er gjort under raudåtefisket i 2016, har ubetydelig innvirkning på fiskebestandene. I fjor fisket båten Arnøytind 304 499 kilo raudåte fordelt på 99 trålhal. Glomfjord fisket 328 268 kilo fordelt på 113 trålhal. I år fisker fartøyene Asbjørn Selsbane og Arnøytind for Calanus AS. Sesongen er fra april til august.