– Årsresultat på 5,75 milliarder kroner er svært gledelig for norske fiskere. Den gode utviklingen i priser både på sild og makrell bidro til det gode resultatet, sier administrerende direktør i Norges Sildesalgslag (NSS), Johannes Nakken.


( 15.01.2009 )

[raw]

I 2008 omsatte vi godt over 1,1 millioner tonn sild gjennom auksjonen. Den samlede førstehåndsverdien av dette utgjør nesten 2,8 milliarder kroner. Det er et rekordhøyt tall. Vi må tilbake til de historiske 50-årene før vi kan snakke om slike mengder, men da gikk bare en liten del til konsum. Rekordfiske av sild har gitt rekordeksport. Selv om vi her hjemme med stor fordel kan spise mer av silda, ser vi at nye eksportmarkeder kommer opp.
 
I 2008 er Nigeria det store nye markedet. Som verdens største marked for pelagisk fisk, har dette også utviklet seg til et hovedmarked for Norge. Eksportstatistikken viser at verdien for sild utgjør over en halv milliard, av de til sammen 699 milliarder NOK som utgjør sjømateksport til Nigeria i 2008. Dette er en økning på 739 % i løpet av ett år!

 

Ikke bare sild som øker
Den økningen vi så på makrellen i høst er en stor del av årsaken til at vårt resultat i 2008 blir så vidt høyt, sier Nakken. I 2008 omsatte vi fra norske og utenlandske fiskere til sammen 172.000 tonn med makrell, til en verdi på 1,88 milliarder kroner.
 
Enkel sammenligning
Vi har ved flere anledninger forsøkt å anskueliggjøre hvor mye sild 1 million tonn er, og hva det vil si for verdens befolkning. I år gjør vi det enkelt. Norge eksporterte 2,3 millioner tonn sjømat i 2008. Det er en økning på hele 167 tusen tonn fra 2007. Svært store deler av denne økningen er sild og makrell. Til sammenligning, er altså bare økningen fra 07 til 08 på 167 tusen tonn mer enn halvparten av den samlede norske kjøttproduksjonen.
 
Ingen er vel i tvil om at norske fiskere bidrar til verdens matvareproduksjon. Norge er et lite land. Men når det kommer til sjømatproduksjon er vi en gigant. Vi leverer 27 millioner sjømatmåltider verden rundt – hver eneste dag. Det vil si at vi daglig forsyner 6 ganger Norges befolkning.

 

Stabiliserende og forutsigbart
En samlet omsetning i 2008 på 5,75 milliarder kroner, gjør utfordringen som ligger i å utvikle markedsplassen videre stor. Dersom vi i 2009 ikke blir urimelig hardt rammet av finanskrisen har vi forventinger om en omsetning på 6,3 milliarder, noe som vil tangere rekorden fra 2002.
Bakgrunnen for dette tallet er selvsagt knyttet opp til loddefiske i Barentshavet, og sildekvoter på over 1 million tonn.

 

Markeder skifter og endrer karakter, ofte i løpet av kort tid. Skiftene skjer uten av verken fisker eller kjøper har mulighet til å påvirke situasjonen. Prisen på fangstensom leveres i Måløy påvirkes av kjøpekraft og spisevaner i Moskva. Hvordan året 2009 vil bli, er vanskelig å spå. Sildelaget vil bruke sin mer enn 80-års erfaring til å fortsatt være stabiliserende og sikre gode vilkår.

[/raw]