Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -12 millioner kroner i første kvartal. Volumene økte, men sterkt svekkede markedsforhold medførte en betydelig resultatnedgang.


( 08.05.2013 )

[raw]

Norway Seafoods hadde en omsetning i først kvartal på 434 millioner kroner, en nedgang fra 507 millioner kroner i samme periode i 2012. Nedgangen skyldes hovedsakelig nedgang i prisene på selskapets produkter.

 

– Det har vært et fantastisk fiske, men markedet har ikke hatt kapasitet til å ta unna de store mengdene. Dermed har prisene gått ned, og våre marginer har vært negative. Dette til tross for at vi har hatt nok råstoff og at prisene på råstoff av torsk har gått betydelig ned fra i fjor, sier konsernsjef Thomas Farstad.

 

Norway Seafoods’ resultat før finansposter (EBIT) var -12 millioner kroner. EBIT-marginen var på -2,7 prosent i første kvartal, mot 7,2 prosent i første kvartal i 2012. Kontantstrøm fra driften i første kvartal var -3 millioner kroner. Resultatet etter skatt var -6 millioner kroner (+18 millioner kroner i samme periode i fjor), hvorav +1 millioner var knyttet til virksomhet under avvikling (-7 millioner i samme periode i fjor). Netto rentebærende gjeld økte til 278 millioner kroner (268 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2012). Ved utgangen av første kvartal 2012 var netto rentebærende gjeld 249 millioner kroner. Egenkapitalandelen var 20,6 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 22,9 prosent ved utgangen av forrige kvartal. Norway Seafoods har lansert flere nye produkter i norsk handel i 2013, men forventer at markedsforholdene samlet sett forblir vanskelige.
 

– Vi er fornøyd med flere nye lanseringer i markedet denne vinteren, men vårt finansielle resultat er svært skuffende. Tiltak for å redusere kostnadene og forbedre marginene er iverksatt, sier Thomas Farstad.

[/raw]