Havforskningsinstituttet rapporterer om at fisken har det bra i Barentshavet, men det står dårligere til med sel og sjøfugl.


( 06.06.2014 )

En ny statusrapport fra Havforskningsinstituttet viser at det er svært gode forhold for flere fiskebestander i Barentshavet. Rapporten ble publisert på Verdens miljødag i går.

 

Videre i rapporten påpekes tre forhold som gir grunn til bekymring: reduserte sjøfuglbestander, nye arter i bunndyrfaunaen og nedgang i isutbredelsen.

 

For selen er det spesielt issmelting som er problemet. Isen i Baretnshavet er på vikende front og dette har skapt større avstand mellom grønlandsselens kasteområder (der de føder unger) i Kvitsjøen og de viktige beiteområdene ved iskanten. Dette kan være en del av årsaken til den kraftige reduksjonen i produksjonen av unger i området. 

 

Rapporten viser også til at det er funnet et bredt spekter av miljøgifter i sjøfugl. Det eksisterer liten kunnskap om hvordan disse miljøutgiftene virker sammen, og Havforskningsinstituttet sier at det ikke kan sies om dette gir en negativ effekt på sjøfuglen.

 

Ønsker du å lese mer, besøk Havforskningsinstituttet her.