Som resultat av Russlands importstans, trapper Sjømatrådet nå opp aktiviteten i andre viktige markeder.


( 19.08.2014 )

Russland har de to siste årene vært Norges aller største sjømatmarked. Sjømatrådet har nå besluttet å fryse planlagte investeringer i Russland, og flytte disse til andre markeder. Det vil bli investert fra bransjens egne oppsparte reservemidler, i tillegg til Sjømatrådets allerede planlagte ekstrainvesteringer. Hovedsakelig vil investeringene bli gjort i Frankrike, Italia, Spania, Tyskland, Storbritannia, Japan og Norge. Totalt blir ekstrainvesteringene på nesten 60 millioner kroner.

 

Det er særlig norske ørreteksportører som har mistet et svært viktig marked, og Sjømatrådet vil det neste året jobbe med å øke etterspørselen i flere markeder. Det å skape synergieffekter i markedsføringen av laks og ørret blir trykket fram.

 

– Den norske sjømatnæringen er kjent for å være globalt rettet, innovativ og ha en stor evne til å se nye muligheter og snu seg etter dem, sier Ragnhild Dahle Heen, markedssjef for ørret i Norges sjømatråd til Sjømatrådets nettsider.

 

Russland er også et meget viktig marked for sild. Her ønsker Sjømatrådets styre og markedsgruppen for pelagisk sektor å avvente situasjonen.