Hjem Nyheter Kyst & Havfiske Ber om innspill på markedsavgiften for pelagisk sektor
Markedsavgiften for pelagisk fisk er i dag på 0,3 prosent av eksportverdien av sild, makrell, lodde, kolmule, vassild, taggmakrell (hestemakrell), øyepål og brisling som hører under tolltariffens posisjoner 03.01 til 03.05.

Ber om innspill på markedsavgiften for pelagisk sektor

Dato:
Nærings- og fiskeridepartementet vil ha innspill til nivået på markedsavgiften for pelagisk sektor.

– Regjeringen vil gjøre fiskeri- og havbruksnæringen mer konkurransedyktig gjennom å satse på eksportfremmende tiltak. Norges sjømatråd spiller en viktig rolle i dette arbeidet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Høringsnotatet omhandler kun markedsavgiften for pelagisk fisk. Bakgrunnen for dette er at departementet har fått gjentatte henvendelser fra sjømatnæringens aktører om å vurdere nivået på avgiften for pelagisk fisk.

– I juni 2019 ble det lagt frem en evalueringsrapport av effekten av markedsarbeidet i pelagisk sektor. Departementet mener derfor dette er et godt tidspunkt for å vurdere avgiften, sier Nesvik. Fristen for å komme med innspill er 11. oktober 2019.

Om markedsavgiften

Markedsavgiften finansierer Norges sjømatråd AS. Markedsavgiften for pelagisk fisk er i dag på 0,3 prosent av eksportverdien av sild, makrell, lodde, kolmule, vassild, taggmakrell (hestemakrell), øyepål og brisling som hører under tolltariffens posisjoner 03.01 til 03.05. En eventuell endring av avgiften vil gjelde fra 1. januar 2020.

Fra januar 2016 ble markedsavgiften for laks/ørret og de viktigste pelagiske fiskeartene nedjustert fra den tidligere satsen på 0,75 prosent til 0,6 prosent. Fra januar 2017 ble avgiftssatsen redusert til 0,3 prosent for de samme artene. I løpet av 2017 og 2018 har Sjømatrådet kompensert for fallet i inntekter fra markedsavgiften ved å bruke av egenkapitalen. Dette har vært en ønsket utvikling. Kapitalen nå er på et nivå som tilsvarer om lag fem måneders drift.

Det er derfor ikke lenger mulig å bruke av Sjømatrådets egenkapital til å gjennomføre markedsarbeid. Budsjettet for markedsarbeidet for pelagisk sektor må derfor bringes i balanse. Om ikke avgiften endres, må aktivitetsnivået reduseres.

Array
(
  [1583559273] => Array
    (
      [nf_optin_cron] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 45944532
                  [site] => 8
                  [hook] => nf_optin_cron
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1543383273
                  [nextrun] => 1583559273
                  [interval] => 2678400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 2678400
            )

        )

    )

  [1583037416] => Array
    (
      [td_check_version] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 45944827
                  [site] => 8
                  [hook] => td_check_version
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1543379816
                  [nextrun] => 1583037416
                  [interval] => 259200
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 259200
            )

        )

    )

  [1583300216] => Array
    (
      [nf_marketing_feed_cron] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 45944833
                  [site] => 8
                  [hook] => nf_marketing_feed_cron
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1543383416
                  [nextrun] => 1583300216
                  [interval] => 604800
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 604800
            )

        )

    )

  [1582875225] => Array
    (
      [wpseo-reindex-links] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 45956668
                  [site] => 8
                  [hook] => wpseo-reindex-links
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1543390425
                  [nextrun] => 1582875225
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1582885060] => Array
    (
      [akismet_scheduled_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 45970276
                  [site] => 8
                  [hook] => akismet_scheduled_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1543400260
                  [nextrun] => 1582885060
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1582886512] => Array
    (
      [wp_scheduled_auto_draft_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 45972915
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_scheduled_auto_draft_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1543401712
                  [nextrun] => 1582886512
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1582873059] => Array
    (
      [wpseo-premium-prominent-words-recalculate] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 48356926
                  [site] => 8
                  [hook] => wpseo-premium-prominent-words-recalculate
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1545893859
                  [nextrun] => 1582873059
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

      [wpseo-premium-orphaned-content] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 48356927
                  [site] => 8
                  [hook] => wpseo-premium-orphaned-content
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1545893859
                  [nextrun] => 1582873059
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1582875365] => Array
    (
      [wp_scheduled_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 51322139
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_scheduled_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1552462565
                  [nextrun] => 1582875365
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1582880640] => Array
    (
      [delete_expired_transients] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 52263107
                  [site] => 8
                  [hook] => delete_expired_transients
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1554109440
                  [nextrun] => 1582880640
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1582836313] => Array
    (
      [ngg_delete_expired_transients] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 54191060
                  [site] => 8
                  [hook] => ngg_delete_expired_transients
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1558091713
                  [nextrun] => 1582836313
                  [interval] => 900
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 900
            )

        )

    )

  [1582838882] => Array
    (
      [wp_privacy_delete_old_export_files] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 54191211
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_privacy_delete_old_export_files
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1558092482
                  [nextrun] => 1582838882
                  [interval] => 3600
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 3600
            )

        )

    )

  [1582838888] => Array
    (
      [wp_privacy_delete_old_export_files] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 54191218
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_privacy_delete_old_export_files
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1558092488
                  [nextrun] => 1582838888
                  [interval] => 3600
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 3600
            )

        )

    )

  [1582873292] => Array
    (
      [redirection_log_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 54516184
                  [site] => 8
                  [hook] => redirection_log_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1559026892
                  [nextrun] => 1582873292
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1582874002] => Array
    (
      [ewww_image_optimizer_site_report] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 55820595
                  [site] => 8
                  [hook] => ewww_image_optimizer_site_report
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1561360402
                  [nextrun] => 1582874002
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1582849216] => Array
    (
      [ao_cachechecker] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 55866738
                  [site] => 8
                  [hook] => ao_cachechecker
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1561378816
                  [nextrun] => 1582849216
                  [interval] => 43200
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 43200
            )

        )

    )

  [1582876778] => Array
    (
      [wp_version_check] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 56057291
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_version_check
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1561708778
                  [nextrun] => 1582876778
                  [interval] => 43200
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 43200
            )

        )

      [wp_update_plugins] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 56057292
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_update_plugins
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1561708778
                  [nextrun] => 1582876778
                  [interval] => 43200
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 43200
            )

        )

      [wp_update_themes] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 56057293
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_update_themes
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1561708778
                  [nextrun] => 1582876778
                  [interval] => 43200
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 43200
            )

        )

    )

  [1582835545] => Array
    (
      [action_scheduler_run_queue] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 58889145
                  [site] => 8
                  [hook] => action_scheduler_run_queue
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1566981505
                  [nextrun] => 1582835545
                  [interval] => 60
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 60
            )

        )

    )

  [1582863803] => Array
    (
      [ai1wm_storage_cleanup] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 61371997
                  [site] => 8
                  [hook] => ai1wm_storage_cleanup
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1571718203
                  [nextrun] => 1582863803
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1582886847] => Array
    (
      [woocommerce_cleanup_personal_data] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 65572567
                  [site] => 8
                  [hook] => woocommerce_cleanup_personal_data
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1578048447
                  [nextrun] => 1582886847
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1582897647] => Array
    (
      [woocommerce_cleanup_logs] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 65572568
                  [site] => 8
                  [hook] => woocommerce_cleanup_logs
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1578059247
                  [nextrun] => 1582897647
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1582865247] => Array
    (
      [woocommerce_cleanup_sessions] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 65572569
                  [site] => 8
                  [hook] => woocommerce_cleanup_sessions
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1578070047
                  [nextrun] => 1582865247
                  [interval] => 43200
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 43200
            )

        )

    )

  [1583409600] => Array
    (
      [woocommerce_geoip_updater] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 65572570
                  [site] => 8
                  [hook] => woocommerce_geoip_updater
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1580774400
                  [nextrun] => 1583409600
                  [interval] => 2635200
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 2635200
            )

        )

    )

  [1582886857] => Array
    (
      [woocommerce_tracker_send_event] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 65572571
                  [site] => 8
                  [hook] => woocommerce_tracker_send_event
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1578048457
                  [nextrun] => 1582886857
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1582835498] => Array
    (
      [newsletter] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 65860223
                  [site] => 8
                  [hook] => newsletter
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1578472598
                  [nextrun] => 1582835498
                  [interval] => 300
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 300
            )

        )

    )

  [1582835549] => Array
    (
      [wp_8_wc_privacy_cleanup_cron] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 68356261
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_8_wc_privacy_cleanup_cron
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1582195649
                  [nextrun] => 1582835549
                  [interval] => 300
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 300
            )

        )

    )

  [1582884000] => Array
    (
      [newsletter_automated] => Array
        (
          [a5f5d7a5fc80600513c623db108873af] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 2
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 68760791
                  [site] => 8
                  [hook] => newsletter_automated
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 2
                    )

                  [start] => 1582797600
                  [nextrun] => 1582884000
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1582864138] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [316232234e5f4e819393ec6aaf86d53a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 31852
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 68765970
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 31852
                    )

                  [start] => 1582864138
                  [nextrun] => 1582864138
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1583123685] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [5c6f99b59b0aa620d374077920ce834a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 31855
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 68765994
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 31855
                    )

                  [start] => 1583123685
                  [nextrun] => 1583123685
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1582835604] => Array
    (
      [woocommerce_cancel_unpaid_orders] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 68781194
                  [site] => 8
                  [hook] => woocommerce_cancel_unpaid_orders
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1582835604
                  [nextrun] => 1582835604
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

)