DEL

– Rekordhøye torskekvoter og god tilgjengelighet stiller krav til særlig stor aktsomhet fra aktørene som opererer i Barentshavet, sier regiondirektør Gunnar Trulssen i Fiskeridirektoratet region Troms.


( 11.02.2013 )

[raw]

I løpet av 2012 registrerte Fiskeridirektoratet et økende antall tilfeller med særdeles store trålfangster – og til dels snurrevadfangster – på kort fisketid, i mange tilfeller bare noen minutter.

 
– Trålerne hadde i mange tilfeller store utfordringer med å håndtere slike fiskemengder, både med hensyn til inntak av trålen og behandling av fiskeråstoffet, sier Trulssen.

 

En stor del av forklaringen på situasjonen i Barentshavet for tiden, er den historisk gode ressurssituasjon med tette konsentrasjoner av torsk over store områder.

 

– Den positive ressurssituasjonen innebærer en del utfordringer både for næringen og forvaltningen, sier Gunnar Trulssen og oppsummerer de viktigste problemområdene slik:

•Sprengninger av trålsekk under inntak,
•utslipp av fangst,
•kvalitetsforringelse.

 

Samarbeid
Fiskeridirektoratet og Kystvakten samarbeider om overvåkning og kontroller både på fiskefeltene og ved landing av fangst. På bakgrunn av konkrete tilfeller i inneværende år, oppfordrer Fiskeridirektoratet næringsutøverne til å utvise særskilt aktsomhet under trålfisket etter torsk.

 

– Det er viktig at fisket gjennomføres på en slik måte at en unngår for store fangster som kan resultere i sprengninger og fisk av dårlig kvalitet, sier Trulssen.
 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.