DEL

Seniorforsker Jan H. Sundet ber kongekrabbefiskerne overholde stengningspåbudet som gjelder i flere finnmarksfjorder fra og med i dag. – På den måten kan vi gi ei sikrere kvoteanbefaling, sier han.


( 23.08.2016 )

I dag starter Havforskningsinstituttets årlige krabbetokt, og som vanlig begynner forskerne med å kartlegge kongekrabbebestanden i Varangerfjorden. Deretter beveger de seg vestover og avslutter i Porsangerfjorden.

Fiskeforbud

Fiskeridirektoratet har innført fiskeforbud mens havforskerne gjennomfører undersøkelsene sine. Fra og med i dag klokka 12:00 er det ikke tillatt å fiske etter kongekrabbe øst for Kinnarodden, og forbudet gjelder fram til 28. august kl 24:00. Fra og med 29. august kl. 00:00 er det ikke tillatt å fiske kongekrabbe vest for Kinnarodden, melder Fiskeridirektoratet. Det er gjort unntak for turistfiske på grunnere farvann enn 50 meter.

Jan-H.-Sundet.gif

Seniorforsker Jan H. Sundet oppfordrer krabbefiskerne til å overholde stengningspåbudet som gjelder fra og med i dag. Foto: Gunnar Sætra

Bedre kvoteråd

Sundet sier det er viktig at fiskeforbudet overholdes mens forskningsfartøyet ”Johan Ruud” gjennomfører toktet.

– For det første blir kvoterådet vårt bedre når vi kan ta prøvene våre uten hindringer. Da må teinene fjernes, sier han.

Sundet sier havforskerne tidligere har hatt en tendens til å underestimere kongekrabbebestanden fordi de ikke har fått undersøkt viktige områder.

– For det andre, fortsetter han, – ønsker vi på ingen måte å få krabbeteiner i trålen vår. Det medfører en masse plunder for oss, og det påfører fiskerne økonomiske tap. Det ønsker vi sjølvsagt å unngå, avslutter Sundet.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.