I overkant av 20 landsdekkende organisasjoner og etater som representerer miljøbevegelsen, forskningen, forvaltningen og næringsorganisasjoner vil de nærmeste dagene møte Sjømat Norge for å gi sine innspill til hvordan havbruksnæringen skal drives bærekraftig.

– Da vi presenterte vår visjon ”Havbruk 2030” i august i fjor, fikk vi mange positive tilbakemeldinger på arbeidet vi hadde satt i gang. Vi mener norsk havbruksnæring kan gi det viktigste bidraget fra Norge for å nå FNs bærekraftsmål. Det er ambisiøst, men innenfor rekkevidde, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Det første strategidokumentet skal være ferdig i mars 2018. Men sjømatnæringen kan ikke bare arbeide i sin egen ”boble”, understreker Ystmark:

– Vi er opptatt av å gjøre de riktige tingene og i forståelse med omgivelsene våre. Derfor gjennomfører vi nå i januar fem dialogmøter i Oslo for å hente inn synspunkt på hvordan næringen og interessene rundt næringen kan bidra til å utvikle norsk havbruk på beste måte, sier Ystmark.

Sentrale samfunnsaktører som miljøbevegelsen, dyrevernere, forskningsinstitusjoner, forvaltningen og ulike næringsinteresser stiller på møtene, fordelt på ulike hovedtema.

  • 17. januar: Bærekraft
  • 17. januar: Fiskehelse og fiskevelferd
  • 23. januar: Forskning
  • 23. januar: Andre næringsinteresser
  • 24. januar: Kystkommuner og forvaltning

I visjonen til ”Havbruk 2030 heter det at norsk havbruk skal stå for verdens mest miljøvennlige produksjon av sunn mat. Vi skal levere sjømat, produksjonskompetanse og teknologi i verdensklasse. Gjennom bærekraftig produksjon og innovasjoner skal norsk sjømatnæring være Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål.

Last ned hele visjonsdokumentet her (pdf

I dialogmøtene legges det opp til presentasjoner samt diskusjon i grupper og samlet. Aktører som ikke deltar på dialogmøtene kan fortsatt gi innspill til Havbruk 2030-prosessen ved å sende post til adressen [email protected]

Parallelt med ”Havbruk 2030” arbeider Sjømat Norge også med ”Sjømatindustri 2030” som også har som mål å stake ut kursen for fiskeindustrien de kommende årene. Arbeidet vil til slutt bli sammenfattet i strategidokumentet ”Sjømat 2030”. Det omfattende arbeidet blir et sentralt tema på Sjømat Norges årskonferanse og generalforsamling som går av stabelen i Ålesund i midten av mars.