Rolls-Royce har inngått kontrakt med det spanske verftet Freire om å levere design og utstyr til et nytt forskningsfartøy til Belgia. Skipet blir utviklet etter IMO’s polarkode og skal i hovedsak kartlegge og forske på havområdene i Nordsjøen og nærliggende områder, men også i Middelhavet og lenger nord.

– Tre europeiske land har nå valgt Rolls-Royce som leverandør av design og teknologi til deres nye forskningsfartøy: Belgia, Norge og Storbritannia. Alle tre fartøyene er avanserte og høyteknologiske skip som skal utføre grunnforskning til havs og på havbunnen. Vi er selvsagt beæret over å være en del av dette oppdraget, sier Asbjørn Skaro, systemdirektør i Rolls-Royce Commercial Marine.

Forskningsskipet møter kravene som det belgiske havforskningsmiljøet har satt til avansert maritim forskning og utdanning, både i dag og i årene som kommer. Det inkluderer områder som geologi og sedimentologi, fiske, biologi, kjemi og havforskning (inkludert meteorologi). Fartøyet vil også bli benyttet til havmålingsoppdrag.

Designet er av typen UT 844 WP fra Rolls-Royce og fartøyet skal erstatte dagens RV Belgica. I tillegg til skipsdesign, skal Rolls-Royce levere propulsjonssystemet, inkludert thrustere, Promas propulsjonsog manøvreringssystem, elektrosystem og styremaskin. En vesentlig del av systemleveransen er dessuten automasjonog kontrollsystemer – som kontrollsystemet for propulsjon, skipsbroen Unified Bridge og dynamisk posisjonering (DP).

Prosjektteamet bak det nye forskningsfartøyet består av personer fra Det belgiske forsvaret, Belgian Science Policy Office (BELSPO) og Royal Belgian Institute of Natural Sciences – Operational Directorate Natural Environment (RBINS-OD Nature).

Detaljengineering og bygging skjer ved Freires verft i Vigo, Spania. Fartøyet er planlagt levert mot slutten av 2020. Rolls-Royce har fra før designog systemleveranser til to andre skip som nå er under bygging ved Freire Shipyard.