Sentrumlista Ny Tid ser med økende bekymring på sabelraslingen fra den såkalte miljøvernorganisasjonen Sea Sheperd og dens leder, kanadieren Paul Watson. Siden tidlig i vår har de truet med å krenke norske territorialfarvann, utøve skadeverk mot norske hvalfangstfartøyer på lovlig fangst og implisitt også skade uskyldige mennesker.

Dette er totalt uakseptabelt, og vi vet fra tidligere aksjoner som Sea Sheperd har tatt på seg ansvaret for, at de ikke skyr noen midler. De har tatt seg inn i fangstskuter nattestid og sabotert dem og senket dem. Store skader og dyre reparasjoner har vært konsekvensene, i tillegg har de skapt en følelse av utrygghet i hele lokalsamfunn langs vår langstrakte kyst. At ingen har kommet til skade sålangt, må betegnes som ren flaks.

 

Det er på tide å ta Sea Sheperd på alvor, og begynne å betrakte dem som det de er: En internasjonal terrororganisasjon, på lik linje med Baader-Meinhof, Al-Quaida og IS. Deres framferd og arbeidsmetoder står ikke tilbake for noen av disse, og den fanatiske, fundamentalistiske retorikken deres er kun egnet for en ting: Å skape frykt blant lovlydige og siviliserte mennesker.

 

Røst har i dag tre konsesjoner for hvalfangst. Tre fartøyer med et mannskap på rundt ti personer, med familier som er avhengige av den inntekten denne lovlige og sterkt lovregulerte fangsten bidrar med. De fortjener å få lov til å utøve sitt eldgamle og tradisjonsrike yrke i fred og med respekt. Terroraksjoner og hat-retorikk har ingen plass i et moderne, vestlig demokrati. Enten det heter Norge eller Canada.

Hvalfangst 1

Dette er patruljebåtene som settes inn mot norsk hvalfangst. Faksimile Capital Gazette.

 

Vi er også kjent med at organisasjonen har bidratt til et reality-TV-konsept, «Whale wars», der de gjør sine aksjoner til TV-underholdning. Dette for å skape frykt og redsel, men også for å skaffe penger til sine aksjoner. Virkemiddelet som brukes, er akkurat det samme som når islamske terrororganisasjoner videofilmer sine henrettelser eller overgrep.

 

Sentrumslista Ny Tid har derfor skrevet en skarp note til den canadiske ambassaden i Norge, der vi ber dem om å redegjøre for sitt syn på at en canadisk statsborger samler sammen en armada med utrangerte krigsskip for å søke å ta seg inn i norske farvann, ødelegge norsk eiendom og skade norske liv. Det er vel det nærmeste man kan kalle en krigserklæring fra et annet, vanligvis så vennligsinnet land, og en nær NATO-alliert. Dette er intet annet enn internasjonalt sjørøveri, og bør håndteres deretter, ikke bare av den norske Kystvakten, men også av alle rettsstater som berøres direkte eller indirekte.

 

Sentrumslista Ny Tid har i dag skrevet brev til Forsvarsdepartementet, med kopi til Fiskeridepartementet og Justisdepartementet, der vi ber dem forsikre at de har beredskap og rutiner for å håndtere en eventuelt terroraksjon i norske farvann, og stoppe en eventuell inntrenger med ondt i sinn før de rekker å gjennomføre aksjoner.

 

Sentrumslis Ny Tid har sendt tilsvarende bekymringsmelding til Kystog fiskeridepartementet, Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet, og ikke minst til Canadas ambassade. Sistnevnte kan du lese under:

 

Canada and Norway – on the brink of war?

 

It is with the greatest of concern that we write this letter to you. We, being a local ballot for the upcoming municipal elections, from the municipality of Røst, situated in the Lofoten islands.

 

We have just learned that one of your citizens, the notorious eco-terrorist Paul Watson is headed for Norwegian territorial waters with a fleet of disbanded US warships and a publicly sworn intention to wreak havoc on our whaling fleet. The constituency of Røst currently has three different vessels participating in this legal hunt. With a population of just over 500 people, many of us rely heavily on the income brought to us by this annual whaling, and we are most deeply concerned about Mr. Watsons plans to bring his ruthless band of pirates to our doorstep.

 

Several times before have his minions and comrades in arms attacked our society of small hamlets situated in desolate places, and brought terror, destruction and great loss of property about.

 

We therefore write this letter to you, as the most prominent representative for our close NATO-ally and friend, Canada. Is this really acceptable for a friendly nation to do? To send armed pirates holding Canadian citizenships to our waters, and attack legal Norwegian vessels? If another country, say Syria or Iran did the same in Canada, what would your response be? This intended act by a pirate from your country can be seen as little short of a declaration of war, unless you take steps to stop him and his motley crew of disillusioned city slickers on a crusade to save a world they know very little about, at great cost of Norwegian property and money, and possibly of human lives?

 

We hereby urge you to do whatever you can with the power vested in you as ambassador to stop this dangerous terrorist and his criminal band, and detain him. He needs to be brought to a court of law without any further due.

 

We eagerly await your swift reply to our letter of concern. Please bear in mind that any response on your part might find its way to the public through mass media or public meetings.

 

Yours respectfully,

 

Rune Ellingsen, 1st candidate, Sentrumslista Ny Tid