Meldinger fra Kystvakten og Fiskeridirektoratets overvåkingstjeneste om uakseptable episoder i makrellfisket gir grunn til bekymring. Fiskeridirektoratet innkalte derfor fiskernes organisasjoner til hastemøte torsdag og henstiller til aktsomhet og samarbeid mellom fartøyene som deltar i fisket.


( 18.09.2014 )


Kystvakten og Overvåkingstjenesten for fiskefelt har i løpet av makrellsesongen observert flere tilfeller av ureglementert slipping av fangster som har medført neddreping av makrell på grunn av for store kast og at fangst ikke har latt seg overføre til andre fartøy.

 

Uakseptable episoder

Kystvakten sendte ut en aktsomhetsmelding 12. september, men fremdeles rapporteres det om uakseptable episoder.

 

— Med bakgrunn i situasjonen bestemte vi oss for å kalle inn Norges Fiskarlag, Fiskebåt og Pelagisk Forening til et hastemøte hvor vi viste til dokumenterte tilfeller av uaktsomt fiske og drøftet hvordan vi sammen kan bidra til å avvikle makrellfisket på en akseptabel måte, sier sjef for Kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet, Thord Monsen.

 

Under møtet var det enighet om at fisker må opptre aktsomt i forberedelsene av fiskeoperasjonen og i selve utøvelsen av fisket. Dette for å unngå å havne i situasjoner hvor makrell blir neddrept og ikke ført i land. Videre var det enighet om at det må søkes samarbeid mellom fartøyene for å få ført all fangst til land.

 

— Med bakgrunn i den dokumentasjon som finnes henstiller vi organisasjonene til å gå ut til sine medlemmer og be om at det blir utvist nødvendig aktsomhet i fisket, sier Monsen.

 

Føringskapasitet

Årsaken til at slike episoder oppstår er i de fleste tilfeller at fartøyene tar større fangster enn de er i stand til å håndtere. Den beste måten å berge for store kast på er å få hjelp fra andre fartøyer slik at overskuddsfangst kan overføres mellom fartøyer.

 

— Det må nærmest kunne regnes som uaktsomt å være alene på feltet slik situasjonen nå er med svært god tilgjengelighet, og vi oppfordrer derfor til at flere fartøyer er på feltet samtidig. Så lenge slipping foregår på fornuftig vis og i henhold til regelverket er det sett hen til fartøyets føringskapasitet bedre at det slippes for mye enn for lite, sier Monsen.

 

Gjennomføring av en korrekt slippeoperasjon er beskrevet i i forskrift om utøvelse av fisket § 48a. Både Kystvakten og Fiskeridirektoratet vil følge makrellfisket utover høsten og vil vurdere andre tiltak dersom situasjonen ikke bedrer seg.