– Det blir ikke gjennomført endringer i reglene for leveringsplikt nå. Etter at regjeringen sendte forslagene på høring har situasjonen i hvitfisknæringen blitt betydelig forverret, som en følge av den økonomiske krisen i våre største eksportmarkeder. Dette er bakgrunnen for at det ikke blir gjort endringer nå, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.


( 18.06.2013 )

[raw]

Fiskeri og kystdepartementet har hatt forslag til innstramminger i leveringsplikten på høring. Det er kommet inn mange og svært motstridende svar.

 

– Jeg presiserer at leveringsforpliktelsene for torsketrålene skal etterfølges, sier Berg-Hansen. Ordningen bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser i mange kystsamfunn. Vi kommer imidlertid ikke utenom at hvitfisknæringen er en svært eksportavhengig industri. Våre viktigste markeder i Europa sliter fortsatt med lav økonomisk vekst, innstramninger og høy arbeidsledighet, noe som rammer norsk hvitfiskindustri hardt, sier fiskeri- og kystministeren.

 

Den vanskelige situasjonen i disse landene gjør det lite trolig at kjøpekraften vil forbedres i særlig grad fremover. Norge vil ikke være uberørt av tilbakeslaget i Europa og norsk hvitfisknæring vil fortsatt stå ovenfor meget krevende markeder. 

 

– Med bakgrunn i denne vanskelige situasjonen vil jeg fortsette den tette dialogen med næringen, sier Berg-Hansen, som senere vil invitere til et møte for å drøfte utviklingen.

[/raw]