DEL

Norges Fiskarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) er oppriktig bekymret for mulige konsekvenser av økt norsk tollvern.


( 21.11.2013 )

[raw]

Det er Norges Fiskarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) som i dag har kommet med følgende felles uttalelse. Videre skriver de.

 

-Økt norsk tollvern er en sak som kan bli krevende å håndtere overfor ikke bare våre nærmeste handelspartnere i EU, men som også kan ha betydelig potensiale for å skade norsk sjømatnærings adgang til andre markeder. I forhold til EU er sjømatnæringen særlig bekymret for konsekvensene for kommende forhandlinger om tollkvoter for norske sjømatprodukter. Dette er kvoter som er svært viktig for særlig den delen av norsk sjømatnæring som driver videre bearbeiding.

 

Norsk sjømatnæring erkjenner at Norge innenfor rammen av WTO-avtalen har formell mulighet til å ty til økt importvern. Men en slik mulighet har også mange andre land, deriblant land som er store kjøpere av sjømat fra Norge og som kan komme med motreaksjoner mot økt norsk importvern. I hht NUPI møter norsk sjømat en global toll på i snitt 12%. WTO-reglene åpner imidlertid for at denne tollen kan økes til 35%. Konsekvensene for norsk sjømatnæring kan bli store dersom våre handelspartnere velger å utnytte handlingsrommet som ligger i WTO-avtalen.

 

Norge er fortsatt et lite land med en svært åpen økonomi. En vesentlig årsak til vår økonomiske velstand er fortsatt begrunnet i handel med utlandet.  Våre relasjoner til handelspartnerne blir derfor avgjørende også fremover. Norges Fiskarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening (FHL) vil derfor på det sterkeste advare mot økt norsk bruk av tollvern og setter vår lit til at den nye regjeringen mener det er riktig å prioritere offensive handelspolitiske interesser.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.