Over 70 forskere og eksperter var i begynnelsen av desember samlet til en konferanse i Ho Chi Minh City i Vietnam for å diskutere effekten av at det stadig bygges nye demninger i Mekongfloden og dens sideelver.

Det fangstes over 400.000 tonn fisk i Mekongfloden og sidevassdragene årlig. I tillegg er det vann fra Mekongfloden som brukes til oppdrett av over en million tonn pangasius lenger nede del av floden. Det er anslått at det er over 1100 fiskearter i floden. I floden er det flere utrydningstruede arter, som blant annet kjempemallen som blir 300-400 kilo, samt Irrawaddy-delfiner.

I alt elleve dammer er bygget eller planlagt bygget. Forskerne frykter at disse vil ødelegge gyteforhold, og redusere mengden næringsstoffer elven fører med seg. Næringsstoffer fra floden er viktig for fiskeproduksjonen i Sør-Kinahavet.