Aker Seafoods bedret sitt driftsresultat for 2010 vesentlig og leverte EBITDA på 250 millioner kroner. I 2009 leverte selskapet EBITDA på 192 millioner kroner. Driftsresultatet for 2010 er det beste selskapet har oppnådd.


[raw]

Selskapet oppnådde 42 millioner kroner i EBITDA i fjerde kvartal 2010, en reduksjon fra 51 millioner kroner i samme kvartal i 2009. EBITDA-marginen var på 6 prosent, ned fra 7 prosent i fjerde kvartal 2009. Det var økt lønnsomhet i fiskeri og foredling i Norge, men svakere marginer i Danmark og Frankrike.

Aker Seafoods’ omsetning i fjerde kvartal 2010 var 702 millioner kroner, mot 727 millioner kroner i samme periode i 2009. Reduksjonen i omsetning er et resultat av lavere fisket volum og reduksjon i produksjonen av filetprodukter.

– Samlet er året 2010 det beste for Aker Seafoods noen gang. Aker Seafoods hadde fremgang i Norge, men en svekkelse i den internasjonale virksomheten. I fjerde kvartal hadde vi effektivt fiske og høyeref priser, selv om våre kvoter i kvartalet var mindre enn i 2009. Den norske fordelingsvirksomheten har også oppnådd positive resutlater i kvartalet til tross for svak råstofftilgang, sier konsernsjef i Aker Seafoods ASA, Thomas Farstad.

Resultatet i kvartalet før finansposter (EBIT) var 9 millioner kroner (-29 millioner kroner). Resultater per aksje i fjerde kvartal var 0,11 kroner. Kontantstrøm fra driften i tredje kvartal ble 87 millioner kroner (196 millioner kroner). Netto finansposter var null millioner kroner (-24 millioner kroner). Netto rentebærende gjeld ble redusert til 995 millioner kroner (1 067 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal 2010).

 
Egenkapitalandelen var  38,3 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 36,2 prosent ved utgangen av tredje kvartal.
 
Aker Seafoods Fangst oppnådde i fjerdje kvartal driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 34 millioner kroner (26 millioner kroner 2009), og fisket totalt 18 prosent mindre i kvartalet enn i samme periode i fjor. For året 2010 oppnådde segmentet EBITDA på 176 millioner kroner mot 125 millioner kroner i 2009.
 
Markeds og foredlingsselskapet Norway Seafoods som består av segmentene Norge, Danmark og Frankrike, oppnådde i fjerde kvartal EBITDA på 8 millioner kroner (25 millioner kroner). Den norske foredlingsvirksomheten hadde EBITDA på 6 millioner kroner (-2 millioner kroner). Den danske virksomheten leverte EBITDA på 3 millioner kroner (6 millioner kroner). Den franske virksomheten hadde i tredje kvartal EBITDA på -1 millioner kroner (21 millioner kroner). For året 2010 oppnådde Norway Seafoods EBITDA på 75 millioner kroner, sammenlignet med 67 millioner kroner i 2009.
 
Aker Seafoods forventer et bra fiske for selskapets egen flåte i 2011, kvotegrunnlaget for torsk og hyse er økt med henholdsvis 23 og 24 prosent. For Norway Seafoods er det ventet at tilgangen på råstoff vil være god i første halvår. Selskapet vil styrke sin innsats innenfor salgog markedsutvikling, men forventer at det fortsatt vil være et krevende marginbilde for foredling av sjømat.
 
-Det er gode utsikter for fisket og vi forventer økt lønnsomhet i fangstsegmentet i 2011. Vi effektiviserer vår flåte samtidig som vi forventer høyere fangstrater per driftsdøgn. Innenfor foredling av sjømat vil marginene fortsatt være krevende, men vi har tro på forbedring gjennom økt satsning på markedsarbeid og tiltak for å styrke driften, sier Thomas Farstad.

[/raw]