VARD utvikler nye og bedre løsninger, for å heve kvaliteten på fisken, sammen med kundene.

Når nye fartøy skal utvikles og bygges, kommer aktører i fiskerinæringen til VARD med mål om blant annet å heve kvaliteten på fiskekjøttet etter fangst. Sammen med kundene har VARD utviklet flere løsninger for å utnytte naturressursene bedre og øke fortjenesten for fiskebåtrederiene. De nyeste trålerne fra VARD har mulighet til å lagre den levende fisken i vanntanker om bord før slakting og videre bearbeiding.

Best mulig håndtering

Bak prosjektet med å utvikle tanker og metoder for å ta imot fangst på trålerne ligger flere forskningsprosjekter. Både Lerøy Havfisk i Ålesund og Nergård Havfiske i Tromsø har gjennomført forskning og utvikling av hvordan fangsten bør tas om bord og håndteres på en best mulig måte. Dette gjøres både for å redusere stress for fisken og for å forbedre bløggingen når fisken er klar for prosessering.

For å omsette resultatene fra forskningen til praktiske løsninger kom både Lerøy Havfisk og Nergård Havfiske til VARD.

  • Bedre kvalitet på produktet sikrer både bedre pris for fangsten og bedre utnyttelse av Det handler om å optimalisere kvaliteten på kvotene, vår felles ressurs, sier Agnar Juvik, Principal Naval Architect i Vard Design.

En grønn fornying

De siste trålerne VARD har levert inneholder flere teknologiske nyvinninger som både reduserer klimaavtrykket og øker inntjeningen for rederiene. SeaQ Energy Storage System er en batteriløsning som optimaliserer kraftforbruket om bord. Den gir mer kraft når det trengs en boost og den lagrer strøm som blant annet genereres av vinsjer under tråling. Å kunne lagre og bruke strøm fra et batteri ved behov gjør også at motorene kan kjøres på et optimalt turtall som reduserer det totale drivstofforbruket. Fartøyene med denne løsningen kan også ligge til kai uten å bruke annen energikilde enn strøm.

Teknologisk utvikling

VARD gir kundene flere valgmuligheter innen tekniske løsninger for å redusere forbruket, øke kvaliteten på produktene og utnytte ressursene best mulig. VARD designer fartøy som tilfredsstiller Silent F-klasse som reduserer støy i sjøen under fiske. Hybridløsninger som gjør at fartøyene kan operere i flere ulike modus med diesel-elektrisk eller diesel-mekanisk fremdrift, gjør at skipperen kan velge den mest kostnadseffektive løsningen under fiske og under transport. Skroget er optimalisert for å redusere drivstofforbruket under transitt. VARD har også levert ti trålere de siste syv årene med en twin screw (to propellers løsning) som bedrer manøvrerbarheten og reduserer drivstofforbruket under tråling. Dette gir resultater både for rederiene og for miljøet.

– I VARD er vi opptatt av å anvende den kunnskapen som forskningen og utviklingen gir oss, både den forskningen vi gjør og som kundene våre gjør. Vi bruker den kompetansen vi har som skipsde-signere og skipsbyggere, og utvikler teknologi som er anvendelig på fartøyene vi leverer. På den måten kan vi levere riktig kvalitet til riktig tid og pris, sier Juvik.

Ny moderne tråler til Lerøy  Havfisk

Lerøy Havfisk døper i disse dager det femte fartøyet som er bygget av VARD. Kongsfjord, som nå skal døpes, er søsterskipet til Nordtind som ble levert i januar 2018.

  • Nordtind har innfridd på alle måter. Det er flere løsninger om bord som gjør skipet effektivt i fiske og som holder drivstofforbruket lavt. Nå har vi store forventninger om at Kongsfjord skal bli minst like bra og levere enda høyere kvalitet, sier Webjørn Barstad, daglig leder i Lerøy

Fornyelse av flåten

VARD har satset på trålere og har bidratt sterkt til å fornye og forbedre den norske flåten. Med den kompetansen og den lange erfaringen vi har med å stadig presentere nyvinninger, er vi sikre på at vi er en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, sier Juvik.

BEDRE kvalitet på produktet sikrer både bedre pris for fangsten og bedre utnyttelse av naturressursene, sier Agnar Juvik, Principal Naval Architect i Vard Design. PRESSEFOTO: VARD
BEDRE kvalitet på produktet sikrer både bedre pris for fangsten og bedre utnyttelse av naturressursene, sier Agnar Juvik, Principal Naval Architect i Vard Design. PRESSEFOTO: VARD