Bedre rammevilkår for visningsanlegg for lakseoppdrett
Det blir bedre rammevilkår for visningsanlegg for lakseoppdrett.

Bedre rammevilkår for visningsanlegg for lakseoppdrett

Det blir bedre rammevilkår for visningsanlegg for lakseoppdrett.
DEL

Endringen innebærer at det kan knyttes fire oppdrettslokaliteter til en akvakulturtillatelse til visning, mot dagens to.


( 01.06.2015 )

– Dette vil gi bedre fleksibilitet og forutsigbarhet for anleggene, blant annet bidra til et godt visningstilbud også når enkelte lokaliteter rutinemessig brakklegges. Slik kan det skapes et enda bedre tilbud til publikum, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 

Visningsanlegg vil etter dette være likestilt med alminnelige lakseoppdrettsanlegg når det gjelder hvor mange lokaliteter som kan knyttes til en tillatelse. Formålet med tillatelser til visningsanlegg for akvakultur er å bidra til å styrke kunnskapen om akvakultur hos allmennheten – alt fra skoleelever til turister. I dag er det etablert 16 slike visningsanlegg langs kysten.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.