Nofima har nylig gjennomført en analyse som viser at kun halvparten av bedriftene som driver med sjøfisketurisme i Nord-Norge er lønnsomme.


( 03.06.2014 )

Rapporten, som ble lagt fram for Nærings- og fiskeridepartementet sist onsdag viser flere interessante trekk ved næringen.

 

Nofima påpeler i rapporten at det lønner seg å ha en utleiebåt per fire sengeplasser, og at bedriftenen ikke bør være for store. Om de utelukkende satser å fiskeriturisme kan dette også være negativt da det er svært sesong betont.

 

– Ut fra vår analyse ser det ut til at de bedriftene med mellom 30-40% av sin omsetning fra fisketurisme har mest lønnsomhet. For de lite lønnsomme bedriftene som har høy andel fisketurisme, så antar vi at dette kan ha sin forklaring i at de har lav kapasitetsutnyttelse fordi de ikke jobber aktivt med å etablere tilbud ut over fisketurismesesongen april- september, sier Nofima-forsker Trude Borch.

 

Utvide aktivitetene

– Fra vår side anbefaler vi at det gis støtte til de aktørene som ønsker å utvide sine tilbud med å satse på andre aktiviteter. Som nevnt bør vinteraktiviteter prioriteres her. For å tiltrekke flere gjester fra familiesegmentet bør man også etterstrebe en større produktdifferensiering i sommersesongen. Her anbefaler vi en prioritering av safariprodukter (eksempelvis fuglesafari), vandring og sykkelturisme, avslutter forsker Trude Borch som har utarbeidet rapporten sammen med forsker Marianne Svorken.

 

 

Les mer på Nofima.no.