DEL

Nofima har nylig gjennomført en analyse som viser at kun halvparten av bedriftene som driver med sjøfisketurisme i Nord-Norge er lønnsomme.


( 03.06.2014 )

Rapporten, som ble lagt fram for Nærings- og fiskeridepartementet sist onsdag viser flere interessante trekk ved næringen.

 

Nofima påpeler i rapporten at det lønner seg å ha en utleiebåt per fire sengeplasser, og at bedriftenen ikke bør være for store. Om de utelukkende satser å fiskeriturisme kan dette også være negativt da det er svært sesong betont.

 

– Ut fra vår analyse ser det ut til at de bedriftene med mellom 30-40% av sin omsetning fra fisketurisme har mest lønnsomhet. For de lite lønnsomme bedriftene som har høy andel fisketurisme, så antar vi at dette kan ha sin forklaring i at de har lav kapasitetsutnyttelse fordi de ikke jobber aktivt med å etablere tilbud ut over fisketurismesesongen april- september, sier Nofima-forsker Trude Borch.

 

Utvide aktivitetene

– Fra vår side anbefaler vi at det gis støtte til de aktørene som ønsker å utvide sine tilbud med å satse på andre aktiviteter. Som nevnt bør vinteraktiviteter prioriteres her. For å tiltrekke flere gjester fra familiesegmentet bør man også etterstrebe en større produktdifferensiering i sommersesongen. Her anbefaler vi en prioritering av safariprodukter (eksempelvis fuglesafari), vandring og sykkelturisme, avslutter forsker Trude Borch som har utarbeidet rapporten sammen med forsker Marianne Svorken.

 

 

Les mer på Nofima.no.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.