DEL

Ved hjelp av finansiering fra FHF har Nofima utviklet en nye metoder for å frigjøre en høy andel fosfor fra sildeavskjær.


( 25.04.2014 )

Tidligere har det vært svært krevende å frigjøre fosfor fra sildeavskjær. Nå viser ny forskning fra Nofima at sildeavskjær kan bli en viktig fosforkilde dersom ny teknologi tas i bryk.

 

sissel Albrektsen, seniorforsker ved Nofima, har sammen men kolleger utviklet bioteknologiske løsninger kan gjøre næringsstoffer i fiskebein mer tilgjengelige for laks.

 

‒ Det er en krevende prosess å frigjøre fosfor fra sildeavskjær, som er mindre beinrik enn andre råstoff vi har erfaring med. Men vi fikk det til etter nøye tilpassing av en metode vi bruker på andre marine råvarer til å bearbeide og syrebehandle fiskeavskjær. Resultatene våre viser at sildeavskjær kan bli en vesentlig fosforkilde dersom teknologien tas i bruk, sier Albrektsen.

 

Den nye metoden frigjør hele 90 prosent av fosfor fra sildebeina. Teknologien er en del av Forny prosjektet som har som formål å kommersialisere den nye løsningen.

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.