BarentsWatch er i prosessen med å videreutvikle sine tjenester og kalte næringen inn til konferanse i Ålesund denne uken.


( 06.06.2014 )

Fiskebat.no skriver at tidligere denne uken arrangerte nettportalen BarentsWatch en stor konferanse i Ålesund. Blant annet for å få innspill fra fiskerinærigen og andre brukere.

 

Avdelingsleder Tor-Are VAskinn i Fiskebåt presenterete hva fiskeflåten venter seg av Barentswatch fremover.

– Offentlige etater er ofte verstinger når det gjelder samarbeid. Hver etat har egne datafolk, egne løsninger og er ofte lite brukerorientert, sa Vaskinn.

 

– Det finnes mye god informasjon og kunnskap om havområdene. Utfordringen er ofte å gjøre informasjonen tilgjengelig for de som kan dra nytte av den. BarentsWatch skal nå utvikle tjenester som gjør at kunnskapen blir brukt av de i næringen, uttalte statssekretær Jon Georg Dale i Samferdselsdepartementet til fiskebat.no.