Årets økosystemtokt viser at Barentshavet fortsatt er varmt. Temperaturene ligger litt over langtidsgjennomsnittet.


( 09.11.2015 )

Økosystemtoktet er det eneste toktet som dekker hele Barentshavet og overvåker storskalaendringer i klimaet. I tillegg til overvåkning av marine ressurser, gjennomføres det kartlegging av miljøparametrer (temperatur og saltholdighet).

Størstedelen av Barentshavet var fra 0,6 til 1,4°C varmere i 2015 når man sammenligner alle dyp med langtidsmiddelverdien. Bare områdene like sør og øst for Svalbard hadde lavere temperaturer (avvik på -0,1 til -0,3°C) når en sammenligner med den langsiktige middelverdien. De største forskjellene ble observert i overflaten (se venstre figur nedenfor). temp0_2015.jpg

Temperaturavvik ved overflaten i Barentshavet (røde felter viser områder med varmere vann, mens de blå er kaldere vannmasser.

Mye av det samme bildet er tydelig når man sammenligner temperaturene fra 2015 med 2014. Sammenlignet med 2014, var temperaturene 0,4 til 1,1 °C høyere i det meste av Barentshavet (75% av arealet). Det ble observert spesielt høye temperaturer på overflaten i det nordøstlige Barentshavet (se høyre figur ovenfor). Sør og øst for Svalbard og sørøst i Barentshavet var overflatetemperaturene vesentlig lavere i år enn i fjor. Den generelle oppvarmingen fra 2014 til 2015 er også tydelig i de dypere vannmassene (fra 50 meters dyp og til bunnen), noe som resulterer i mindre områder med kaldt vann (under 0 °C) i 2015 sammenlignet med året før.