13 mars ble tråleren Star Shrimper XXV bordet av Liberias kystvakt, støttet av miljøorganisasjonen Sea Shepherd. Fartøyet fisket i liberisk farvann uten tillatelse, og risikerer nå å måtte betale en bot rundt åtte millioner norske kroner.

Tråleren ble sporet av Sea Shepherd sitt fartøy, Bob Barker, som hadde en gruppe soldater fra den liberiske kystvakten ombord. Star Shrimper XXV er del av en fiskeflåte som eies av det nigerianske rederiet Atlantic Shrimpers Ltd. All fangst, cirka 3.500 tonn reker årlig, selges av nederlandske Primstar B.V. Reketrålerflåten består totalt 70 trålere som fisker tigerreker. Fisket og fartøyene er bærekraftsertifisert av Friends of the Sea (FOS).