Måløy, Norge: Fjord1 har inngått kontrakt med Baatbygg AS for ombygging av MF Storfjord og MF Julsund fra dieselmekanisk fremdrift til helelektrisk batteridrift, samtidig skal fergene tilpasses til nye samband og regelverk.

Siemens er systemintegrator og står for leveranse av batterisystem, automasjon, elektriske fremdriftsmotorer, Power Management og IAS.

Kjell Inge Sjåstad, administrerende direktør hos Baatbygg sier: ‘Det er svært gledelig at Fjord1 velger norske verft og utstyrsleverandører for disse ombyggingene, prosjektene vil gi positive ringvirkninger for både lokale og regionale leverandører.’

Ombyggingen skal skje ved Baatbyggs verft på Raudeberg i Måløy, og skal gjennomføres i tidsrommet April-Oktober 2019.

Om Baatbygg:

Baatbygg har med over 70 års drift posisjonert seg som et av Norges ledende verft for ombygging, reparasjon og utrustning av fartøy innenfor fiskeri, offshore og seismikk.

Om Fjord1:

Fjord1 har sin kjernevirksomhet innen fergetransport og er det ledende fergeselskapet i Norge. Selskapet har også aktivitet knyttet til hurtigbåt, catering og fjordbasert reiseliv.