BAADER er glade for å kunngjøre at de har kjøpt den svenske fiskeforedlings maskinprodusenten SEAC AB, basert i Färjestaden på øya Öland, med virkning fra 18. januar 2021.

SEAC er en ledende leverandør av fiskeprosesseringsmaskiner for små pelagiske fiskearter som yellow croaker, ansjos, brisling og mindre hvitfisk som kolmule, Alaska-pollack og hake. SEAC har i mer enn 30 år levert fiskeprosesseringsmaskiner innen dette feltet over hele verden.

“Ser vi på fremtiden og de kompatible prosesseringsløsningene til BAADER, er SEAC-teknologien en perfekt match til BAADER for å videre utvide vår samlede produktportefølje også blant små fiskearter,” fremhever Robert Focke, administrerende direktør BAADER Fish.

‘Ved å kjøpe SEAC styrker vi ytterligere vår posisjon som en ledende leverandør av komplette protein prosesseringsløsninger. Behovet for å møte det globale matbehovet nå, og i fremtiden, driver oss til å kontinuerlig forbedre og utvikle våre løsninger, sier Petra Baader, styreleder i BAADER. ‘Å øke salget av SEAC-prosesseringsløsninger betyr å sikre at flere små fiskearter vil være tilgjengelig for humant konsum av høy kvalitet.’

Ulf Grönqvist, eieren av SEAC, vil trekke seg som administrerende direktør og overlate sitt ansvar til Vidar Breiteig, administrerende direktør for BAADER i Norge. Anders Lorentzen, administrerende direktør for BAADER i Danmark, vil bli viseadministrerende direktør for SEAC, og dermed støtte Vidar Breiteig i hans nye tilleggsrolle som administrerende direktør for SEAC. Ulf Grönqvist vil bistå slik at det blir en jevn overgangsog integreringsfase av SEAC til BAADER, som konsulent. Gjennom integrasjonen vil SEAC bli integrert i det veletablerte internasjonale salgsog servicenettverket og leverandørkjeden til BAADER.

‘Å ha BAADER i ryggen vil sikre videreføring og fremtidig utvidelse av SEAC og dens teknologi. Det vil gi kundene våre den sikkerhet og tillit som trengs for nåværende og fremtidige investeringer, sier Ulf Grönqvist.

‘Vi vil sikre at kundene fortsatt vil kunne kjøpe eksisterende og innovative SEAC-prosesseringsløsninger. Samtidig vil vi jobbe for å generere enda flere kundefordeler ved å integrere SEAC-maskiner i flere BAADER-løsninger og service, så vel som i forsyningskjeden, sier Vidar Breiteig.

SEAC vil fortsette å operere som en uavhengig enhet under SEAC-merkevaren, og alle SEAC-ansatte beholder sine roller og ansvar. BAADER vil sikre videreføring av produksjonen og løpende utvikling av både SEAC-maskiner og reservedeler.

Oppkjøpet påvirker ikke SEACs leverandøravtaler og forretningspartnerforhold.

Om BAADER

BAADER er den globale partneren for matprosesseringsløsninger med over 100 års erfaring. Vi designer og konstruerer innovative og helhetlige løsninger som sikrer intelligent, sikker, effektiv og bærekraftig matforedling i alle faser, fra håndtering av levende og rå proteinmaterialer til ferdige matvarer. Ved hjelp av datasamling og analyser kan vi bruke data  til å tolke og forutsi, langs hele matverdikjeden. I tett samarbeid og partnerskap med våre kunder og partnere tar vi ytterligere store skritt mot større effektivitet, sporbarhet, gjennomsiktighet, lønnsomhet og bærekraft. Ved å dele kunnskap og data kan vi sammen lykkes med å optimalisere verdikjeden for mat på lang sikt.

Om SEAC

SEAC er en ledende leverandør av fiskeforedlingsmaskiner for små hvitfisk og mindre pelagiske fiskearter. Etter mer enn 30 års erfaring innen dette feltet,  SEAC FPM-maskiner er levert og brukt over hele verden. Maskinene er designet for automatisk mating, nobbing, hodekapping, sløying og filetering samt bukrengjøring av pelagisk fisk og mindre hvit fisk. Bearbeidbare arter inkluderer sardin, sild, makrell, saury, yellow croaker, ansjos, brisling og mindre hvit fisk som kolmule, Alaska pollak og kolmule.