Havyard har inngått kontrakt med Norsk Fisketransport på ytterligere to brønnbåter samt en opsjon til. Dette blir skip nummer fem og seks med Havyard 587 designet til NFT, og blir søsterskip til byggnr. 147 som ferdigstilles i mai 2020.

De to nye skipene får byggnr 150 og 151, med leveranse i desember 2020, og juni 2021. Opsjonen på det tredje skipet i kontrakten må erklæres innen utgangen av november 2019, og får leveranse i november 2021. Total verdi på denne avtalen vil komme på over en milliard norske kroner.

Effektivt og miljøvennlig

Skipene er designet med sylindriske fisketanker, der en får gode strømningsforhold med jevn og god vannkvalitet. Dette er viktig for å bevare den gode fiskekvaliteten under håndtering og transport, også med store mengder fisk ombord.

Effektive filtreringsog vannbehandlingssystemer gjør det mulig med lukket systemtransport over større avstander, for å hindre utslipp med tilhørende miljøbelastning, smittefare, etc. Kombinert med effektivt fremdriftssystem og en optimalisert skrogform, gjør dette Havyard 587 til en av verdens mest effektive og miljøvennlige brønnbåter.

 Oddleif Wigdahl, administrerende direktør i NFT, sier at de har et godt samarbeidet med Havyard, at de er svært fornøyde med tidligere leverte skip, og ønsket derfor å gå videre med samme design og produktleveranser fra Havyard.

 -Brønnbåtbygging er svært komplisert, men med vår kompetanse, erfaring og samhandling på tvers av forretningsområdene våre, har vi mulighet til å levere det kunden ønsker seg. Det gleder oss at vi får nye prosjekter sammen med NFT slik at vi kan fortsette det gode samarbeidet, sier konsernsjef Geir Johan Bakke i Havyard

 

Komplett Havyard-leveranse

Alle fem forretningsområdene i Havyard Group er med i leveransen; Fish Handling (MMC First Process) skal levere alt av fiskehåndteringssystemet om bord. Power & Control (Norwegian Electric Systems) skal levere kraft og styring fra bro til propell. Ship Design & Solutions står for designet, og Shipbuilding Technology verftet i Leirvik) skal utruste skipet og Production & Services leverer underentrepriser til verftet.