Et amerikansk selskap har laget et elektronisk apparat som kan revolusjonere handel med fisk i hele kjeden fra fartøy til konsument. Vil det bety bedre betalt eller mindre betalt for fisk? Apparatet kan også gjøre forskning på fiskebestandene mer effektiv.

Hvor stor er fisken, hva er fettinnhold og næringsinnhold i fisken? Hvor fersk er den, og når ble målingene tatt. Hva er lengde og vekt?

Ingenting blir hemmelig om apparatet virker som det amerikanske selskapet Seafood Analytics hevder. Ifølge Seafood Analytics vil det elektroniske verktøyet gjøre det mulig for forskere, fiskere, observatører på fiskefartøyer, oppdrettere, oppkjøpere, butikkjeder og andre, på en rask og effektiv måte å både få og lagre viktig informasjon om fisken. Apparatet vil raskt avsløre om fisken er påvirket av brutt kjølekjede, eldre enn det som hevdes, eller kanskje rett og slett mager og i dårlig kondisjon.

Apparatet som kalles for «Fishboard» (Fiskebord) kan raskt og effektivt måle lengde, vekt, kondisjon, ferskhet, fett og næringsinnhold, samt å lagre denne sammen med tidspunkt og GPS-posisjon. I forskningssammenheng kan data bli lagret, enten ved at forskere bruker apparatet, eller fiskere gjør det og overfører data til forskerne. På denne måten kan lagret informasjon sammenholdes og gi forskere verdifull kunnskap om utvikling i en fiskebestand, både med hensyn til kondisjon og størrelse.

Informasjon vil kunne overføres fra ulike fartøy til forskere umiddelbart og gi bedre grunnlag for bestemmelser og anbefalinger. Kanskje vil dette redusere konfliktnivå i situasjoner hvor forskere og fiskere strides om en bestand sin fysiske kondisjon.

For fiskere vil utstyret gi mulighet til å gi potensielle kjøpere korrekt informasjon om fangsten, noe som kan påvirke interessen for fangsten og muligheten til å oppnå en bedre pris enn normalt når fisken for eksempel er av eksepsjonell kvalitet. Ikke usannsynlig vil informasjonen som kan fremskaffes være med på å lette markedsføringen av stor feit makrell til det japanske markedet. Fettprosent og størrelse vil være tilgjengelig straks prøver av fangsten er tatt ombord i fartøyet.

Seafood Analytics skal presentere «Fishboard» under sjømatmessen Seafood Expo North America som starter I Boston i overmorgen. Kystmagasinet har henvendt seg til Seafood Analytics for mer detaljert informasjon og spørsmål om når dette utstyret vil bli tilgjengelig utenfor USA. Vi har foreløpig ikke fått svar på vår henvendelse.