Den flotte brønnbåten på knappe 80-meters lengde ble overlevert rederiet Rostein AS i begynnelsen av juli, bare noen dager etter opprinnelig leveringsdato fra kontrakten som ble signert i slutten av januar i 2020.

Det er Skipskompetanse i Måløy som har designet Ro Sailor, mens Larsnes Mek. Verksted AS har stått for bygging og ferdigstilling. Båten er av typen SK-6100 DM LFC og dette er verftets byggenummer 65.

Skroget til nybygget er bygget i Polen, ved Marine Projects i Gdansk, og kutting av stål startet i midten av mars i fjor, halvannen måned etter signering av kontrakt. Larsnes Mek. Verksted AS slår fast at de har hatt en del utfordringer med Covid-19 etter nyttår og påske, med lange karantener både på egne ansatte og innleid arbeidskraft.

Men på tross av dette ble Ro Sailor levert under to uker etter opprinnelig kontraktsdato, noe verftet er godt fornøyd med, ikke minst med tanke på situasjonen rundt den pågående pandemien. Fra byggestart med kutting av stål i Polen til overlevering, har det bare gått rundt 16 måneder.

Ro Sailor er optimalisert med tanke på kjøring av smolt fra laks og ørret, men også frakt av laks og ørret fra oppdretter til slakteri. Båten er, som de andre Rostein-båtene, bygget med tanke på fiskevelferd, samt utstyr for nullutslipp under lukket transport med overvåking og rensing av vann. Nybygget er i tillegg utrustet med SCRanlegg fra Emigreen BV for reduksjon på utslipp av NOX.

Ro Sailor er 79,27 meter lang og 15 meter bredde, og den har to lasterom (brønner) på til sammen 2800 m3 med skyveskott. Den er også utstyrt med et automatisk tankrensesystem og BlueMist vask desinfeksjon. Nybygget har hovedmotor fra Yanmar, av typen 6EY33W. Den er på 2999 kW, og er den første av denne type som er levert i Europa for fremdrift.

Ro Sailor på prøvetur.