Islands første fartøy, Oddeyrin, for levering av levende fangst, har fått stor oppmerksomhet både i islandske og internasjonale fiskerimedier.

Båten, som tidligere var den irske pelagiske tråleren Western Chieftain, ble bygget om og forlenget med ti meter ved Karstensens Skibsværft i Skagen.

Oddeyrin, som eies av Samherji har seks RSW-tanker som vil bli brukt til å lagre levende fisk. Fisken vil bli sortert etter art og størrelse i tankene. Den delen av fangsten som ikke kan lagres levende, lagres iset i kasser i et nytt lasterom. RSW-tankene kan også brukes til å lagre fisk som ikke kan leveres levende.

Mye av filosofien bak Oddeyrin er den samme som ligger til grunn i det norske fisket hvor fartøyer leverer levende torsk. Fisken vil bli tatt opp av tankene, bløgget, sløyd og sendt videre til markedene med bedre ferskhet enn ellers. I motsetning til Norge vil fisken ikke bli satt i ventemerder. Fartøyet er nå på plass på Island, og ligger når dette skrives i Akureyri.