Rederiet H. Østervold har fått innvilget søknad om tillatelse til erverv av nybygg, til utskifting av fartøyet H Østervold. Dette fartøyet er 69 meter lang og bygget i 2003, og ble 10.januar i år solgt til Austevollrederiet Magnarson, som da fikk sammen navn som rederiet. Fartøyet har tillatelse til fiske met ringnot etter sild og makrell, samt kolmuletrål.

Nybygget som skal bygges er 80,3 meter langt og 17 meter bredt. Det fremgår ikke av søknaden hvor det skal bygges. Sawicon står for designet. Flere av fiskefartøyene de har designet i senere år, har blitt bygget ved tyrkiske Çeliktrans. Nye H Østervold er tilnærmet lik Malene S som ble bygget levert av Celiktrans i 2012 til Austevollrederiet Skårungen AS.

Magnarson AS, som har kjøpt H. Østervold, solgte samtidig fartøyet Østanger til Færøyene. Dette fartøyet ble kjøpt som erstatning for Magnarson som ble solgt Belize og skiftet navn til Meya. Dette fartøyet fisker nå utenfor Vest-Sahara.