Caprice, en av Sør-Norges mest moderne reketrålere blir kjøpt opp av Austevollinger. Kjøpet kommer kort tid etter at austevollinger kjøpte en annen reketråler, Mersey. Caprice er hjemmehørende i Egersund i Rogaland, mens Mersey opprinnelig var registrert i Flekkerøy. Austevollingene er nå størst på reke i sør. Caprice er 27,4 meter og utstyrt med topp moderne […]

Caprice, en av Sør-Norges mest moderne reketrålere blir kjøpt opp av Austevollinger. Kjøpet kommer kort tid etter at austevollinger kjøpte en annen reketråler, Mersey. Caprice er hjemmehørende i Egersund i Rogaland, mens Mersey opprinnelig var registrert i Flekkerøy. Austevollingene er nå størst på reke i sør.

Caprice er 27,4 meter og utstyrt med topp moderne rekefabrikk, ble levert fra Vestværftet i Hvide Sande september 2014. Fartløyet har følgende deltakeradganger: Kystreketrål Sør 11 meter og over, samt seks strukturkvoter for kystflåten Reke Sør, med samlet faktor på 2,2. I tillegg har den avgrenset Nordsjøtrål med faktor 0,5. Per 22. desember er Caprice registrert med en fangst på nesten 122 tonn reker og 38 tonn sei.

Kystmagasinet har uten hell forsøkt å få kontakt med Geir Leidland som er hovedaksjonær i Leidland Fiskeriselskap som eier Caprice. Tråleren er når dette skrives på fiske ved Jærens rev.

Den 20.10 ga Fiskeridirektoratet tillatelse til at selskapet Østanger AS kunne erverve Caprice for videre drift. Etter det Kystmagasinet får opplyst vil selve overtakelsen av kontrollen av fartøyet skje 5. januar. Geir Leidland som per dato eier rett under 67 prosent i seierselskapet Leidland Fiskeriselskap AS vil fortsatt ha en mindre andel i tråleren.

Selskapet Østanger som kjøper Caprice, ble etablert i forbindelse med oppkjøpet av tråleren Mersey. Denne tråleren er 30,35 meter lang, og bygget i 1966 ved Karstensen Skibsværksted og Maskinværksted (Nå Karstensens Skibsværft) i Skagen. Selskapet eies ifølge Fiskeridirektoratets merkeregister av Taranger Fiskeriselskap AS og Birkelandsgruppen AS.

Gjennom rederiet Østanger AS eiest også en eldre mindre tråler Traal. Dette er et gammelt fartøy som ble kjøpt at Aamodt Fiskeri AS i Søgne, lastet med rettigheter som det nå er søkt om å få overført til Mersey.

Austevollrederiet vil når Caprice om få dager blitt tatt over være den største aktøren i rekefisket i Skagerak og Nordsjøen. Caprice har til nå fisket mye utenfor Jæren, mens Mersey tradisjonelt har fisket lengre syd i Skagerak.
Regnskapene til Leidland Fiskeriselskap AS for i år vil ikke være tilgjengelig før et stykke ut på nyåret. Men for de to første fulle driftsår etter at Caprice ble satt i drift viser regnskapene en omsetning i 2015 på 16,0 millioner kroner og et driftsresultat på 2,9 millioner kroner. Dette økte til 20,3 millioner kroner i omsetning og en et resultat før skatt på 3,4 millioner kroner i 2016. Selskapets egenkapital var i 2016 på respektable 39,5 prosent. Det synes derfor ikke som om Geir Leidland har vært «tvunget» til å selge.

Kystmagasinet.no har uten hell forsøkt å få kontakt med Geir Leidland for å få vite hvorfor nok en reketråler blir tatt over av Austevollinger.