Hjem Nyheter Kyst & Havfiske Vil auke fisket etter reker i Barentshavet
Departementet ønsker mer råstoff til norsk rekeindustri.

Vil auke fisket etter reker i Barentshavet

Departementet ønsker mer råstoff til norsk rekeindustri.

Departementet sendte i går ut ei høyring om alternative tiltak som kan bidra til å nå målsettinga om meir rekefiske i Barentshavet.


( 23.01.2018 )

Departementet inviterer høyringsinstansane og andre til å uttale seg om dei alternative tiltaka som er skisserte i høyringsbrevet. Det er i dag eit krav om reketrålløyve for å drive fiske etter reker i Barentshavet for fartøy over 19,81 meter. Dei alternative tiltaka er å trekkje tilbake passive reketrålløyve, heve lengdegrensa for krav om løyve, oppheve lengdegrensa og dermed kravet om løyve, eller oppheve lengdegrensa og kravet om løyve og i tillegg gjere ei samla tilbaketrekking av alle reketrålløyve.

– Når tildelte reketrålløyve over tid ikkje vert nytta i særleg grad, så fell grunngjevinga for gjeldande ordning med reketrålløyve bort. Det er derfor naturleg å vurdere å oppheve slike reguleringar som ikkje har særleg funksjon og i tillegg hindrar nye aktørar å etablere seg i fisket, seier Sandberg.


Array
(
  [1535026942] => Array
    (
      [nf_optin_cron] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 7
                  [site] => 8
                  [hook] => nf_optin_cron
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1494850942
                  [nextrun] => 1535026942
                  [interval] => 2678400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 2678400
            )

        )

    )

  [1534674457] => Array
    (
      [gpi_prune_logs] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 13894277
                  [site] => 8
                  [hook] => gpi_prune_logs
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1521109657
                  [nextrun] => 1534674457
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1534674493] => Array
    (
      [wpseo-reindex-links] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 13894324
                  [site] => 8
                  [hook] => wpseo-reindex-links
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1521109693
                  [nextrun] => 1534674493
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1534683399] => Array
    (
      [akismet_scheduled_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 13901183
                  [site] => 8
                  [hook] => akismet_scheduled_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1521118599
                  [nextrun] => 1534683399
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1534698957] => Array
    (
      [wp_scheduled_auto_draft_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 13910583
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_scheduled_auto_draft_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1521134157
                  [nextrun] => 1534698957
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1534645071] => Array
    (
      [lp_check_event] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 14330654
                  [site] => 8
                  [hook] => lp_check_event
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1521728271
                  [nextrun] => 1534645071
                  [interval] => 43200
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 43200
            )

        )

    )

  [1534630195] => Array
    (
      [nxs_hourly_event] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 15390474
                  [site] => 8
                  [hook] => nxs_hourly_event
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1522915795
                  [nextrun] => 1534630195
                  [interval] => 3600
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 3600
            )

        )

    )

  [1534675797] => Array
    (
      [adrotate_auto_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 16287487
                  [site] => 8
                  [hook] => adrotate_auto_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1524048597
                  [nextrun] => 1534675797
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1534662176] => Array
    (
      [td_check_version] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 21314691
                  [site] => 8
                  [hook] => td_check_version
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1529478176
                  [nextrun] => 1534662176
                  [interval] => 259200
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 259200
            )

        )

    )

  [1534664687] => Array
    (
      [redirection_log_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 23998898
                  [site] => 8
                  [hook] => redirection_log_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1531467887
                  [nextrun] => 1534664687
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1534631227] => Array
    (
      [wp_privacy_delete_old_export_files] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 25610285
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_privacy_delete_old_export_files
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1532514427
                  [nextrun] => 1534631227
                  [interval] => 3600
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 3600
            )

        )

    )

  [1534675558] => Array
    (
      [delete_expired_transients] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 25611703
                  [site] => 8
                  [hook] => delete_expired_transients
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1532515558
                  [nextrun] => 1534675558
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1534667511] => Array
    (
      [wp_scheduled_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 29994978
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_scheduled_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1534321911
                  [nextrun] => 1534667511
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1534629999] => Array
    (
      [newsletter] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 30068716
                  [site] => 8
                  [hook] => newsletter
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1534332099
                  [nextrun] => 1534629999
                  [interval] => 300
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 300
            )

        )

    )

  [1534654800] => Array
    (
      [newsletter_feed] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 30074075
                  [site] => 8
                  [hook] => newsletter_feed
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1534395600
                  [nextrun] => 1534654800
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1534629989] => Array
    (
      [nxs_querypost_event] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 30085859
                  [site] => 8
                  [hook] => nxs_querypost_event
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1534334549
                  [nextrun] => 1534629989
                  [interval] => 60
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 60
            )

        )

    )

  [1534630549] => Array
    (
      [jetpack_sync_cron] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 31284698
                  [site] => 8
                  [hook] => jetpack_sync_cron
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1534630549
                  [nextrun] => 1534630549
                  [interval] => 300
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 300
            )

        )

    )

  [1534630474] => Array
    (
      [jetpack_sync_cron] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 31284700
                  [site] => 8
                  [hook] => jetpack_sync_cron
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1534630474
                  [nextrun] => 1534630474
                  [interval] => 300
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 300
            )

        )

    )

  [1534630211] => Array
    (
      [jetpack_sync_full_cron] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 31284701
                  [site] => 8
                  [hook] => jetpack_sync_full_cron
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1534630211
                  [nextrun] => 1534630211
                  [interval] => 300
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 300
            )

        )

    )

)