Fiskeriminister Elisabeth Aspaker og olje og energiminister Tord Lien møtte fredag dialogforumet Ett hav.


( 10.11.2014 )


Dette er et forum der toppledere fra norsk sjømatnæring og petroleumsnæring møtes for dialog om sameksistens i norske havområder.

 

Statsrådene er veldig fornøyde med at næringene søker løsninger gjennom dialog og samarbeid.

 

– Norge er et havland og et globalt foregangsland for virksomheter på sjøen. Derfor er det veldig bra at næringene tar initativ til å finne felles løsninger på felles problem, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 

– Å legge frem et mer balansert bilde av forholdet mellom næringene våre er viktig, ikke minst for tilliten mellom aktørene og for å videreutvikle sameksistens på havet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

 

På møtet ble det enighet om å fortsette med dialogen med alle de involverte aktørene og ha fokus på utveksling av kunnskap for å styrke sameksistensen mellom sjømatnæringen og petroleumsnæringen.