For tredje gang er det funnet asiatisk strandkrabbe på den svenske Kattegattkysten. Det første funnet ble gjort ved Hönö i Bohuslän i 2012. To år senere ble ytterligere en krabbe funnet ved Ringhals sør for Gøteborg. Nå er et nytt funn dokumentert ved Hönö. Totalt dreier seg om tretti krabber, noen med utrogn.

Asiatisk strandkrabbe finnes allerede på USAs nordøstkyst, i Frankrike, Belgia, Nederland og Tyskland. Noen steder er den funnet i en tetthet på hele hundre krabber per kvadratmeter. Krabben, som blir opptil fire centimeter over ryggskjoldet, har ingen kommersiell verdi, men blir ansett som en pest. Den kan leve i både saltvann og brakkvann, og den tåler temperaturer fra 0 til 30 grader Celsius.

I Nord-Amerika har den asiatiske krabben mange steder fortrengt krabben Carsinus maenas, samme art som vår norske strandkrabbe.