For tredje gang er det funnet asiatisk strandkrabbe på den svenske Kattegattkysten. Det første funnet ble gjort ved Hönö i Bohuslän i 2012. To år senere ble ytterligere en krabbe funnet ved Ringhals sør for Gøteborg. Nå er et nytt funn dokumentert ved Hönö. Totalt dreier seg om tretti krabber, noen med utrogn.


( 15.11.2017 )

Asiatisk strandkrabbe finnes allerede på USAs nordøstkyst, i Frankrike, Belgia, Nederland og Tyskland. Noen steder er den funnet i en tetthet på hele hundre krabber per kvadratmeter. Krabben, som blir opptil fire centimeter over ryggskjoldet, har ingen kommersiell verdi, men blir ansett som en pest. Den kan leve i både saltvann og brakkvann, og den tåler temperaturer fra 0 til 30 grader Celsius.

I Nord-Amerika har den asiatiske krabben mange steder fortrengt krabben Carsinus maenas, samme art som vår norske strandkrabbe.