DEL

Fallende bestand lysing har gjort at Argentina stenge fisket fiskearten på de viktigste fiskefeltene 6. oktober. Spania som er det viktigste eksportmarkedet for argentinsk sjømat. Som et resultat av dette har prisen på de fleste størrelser av frossen hake uavhengig av opprinnelse økt de siste ukene ved de viktige grossistmarkedene Mercamadrid i Madrid og Mercabarna i Barcelona.


( 11.11.2008 )

[raw]

Argentinsk lysing importeres til Spania i første rekke som sløyd uten hode og som filet. Lysing er i Spania en konkurrent til torsk. Selv om torsk som oftest omsettes saltet eller som klippfisk og lysingen som fileter og sløyd fisk, fersk eller frossen. Lysing oppnår stort sett en til halvannen euro mer per kilo enn torsk.

 

I 2006 ble det landet 348.392 tonn lysing i Argentina. I fjor falt fangsten med 15,2 prosent til 295.532 kilo. Hele 138.000 tonn produktvekt ble i fjor eksportert.

 

I år er det frem til 30 oktober landet 224.746 tonn hake, ifølge fis.com. Med de begrensinger som nå er innført i fisker vil samlet fangst falle kraftigsammenlignet med i fjor. Det betyr at spanske importører, og til dels også importører i Brasil som er Argentinas nest største eksportmarked vil måtte se etter alternativ supply. I Argentina rammer det reduserte lysingfisket i første rekke landets viktgiste fiskerihavn Mar del Plata. I år er 435.825 tonn av en samlet fangst på 780.526 tonn landet i Mar del Plata.

 

I tillegg til lysing har  Argentina store akkar- og hoki fiskerier. Fangsten av akkar ble redusert med over 20 prosent fra 291.234 tonn i 2006 til 233.001 tonn i fjor. Hoki fisket sank ble redusert med nesten 21 prosent, fra 119.624 tonn i 2006 til 94.919 tonn i fjor. Siden en tredjedel av all sjømat eksporteres til Spania er Norge og Island de to landene som har størst mulighet til å levere alternative produkter.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.