Kystmagasinet har gått gjennom nover 200 Facebooksider og grupper som alle er knyttet til norske og danske fiskebåter og fiskebåtrederier. Vi har i år kåret de ti beste Facebooksidene.

Årets 10 beste Facebooksider er kåret for andre år på rad. Facebook er et sosialt nettverk hvor fiskefartøyer ikke bare når ut til fiskeriinteresserte, men er med på å gjøre ett av fremtidens viktigste yrker og næringer kjent for hele samfunnet. Ikke minst er fiskefartøyene sine nettsider viktige for rekrutteringen til fiskeryrket. De er også viktige i kontakt mot lokalsamfunnet, – og brukt riktig en god promotering av norsk fisk.

Vi har lagt en rekke kriterier til grunn. Hvor ofte oppdateres siden? Gir den et greit og ærlig bilde av fiskeryrket og livet om bord. Er den bra illustrert med bilder og videoer? Skaper siden mye interesse og derfor har mange følgere? Det siste er en kriterium vi bare har lagt litt vekt på. En av båtene som har havnet blant de ti beste har bare 245 følgere!

Her er årets ti beste facebooksider i 2018 i stigende rekkefølge:

 

Eros en “rollemodell” på tidende plass

Dette er en fin Facebookside for et mindre fartøy. Nesten en rollemodell for hvordan en relativt enkel og nyttig Facebookside kan lages. Det var mange andre sider som var bedre på mange områder. Men siden til fiskebåten Eros fremstår som et eksempel på hvordan en side kan lages. Derfra er det bare å bygge på og engasjere flest mulig til å delta.

M/S Eros

 

Danske Kingfisher på niende plass

Fin side, ramsalt, fra fiskerlivet, også skuffelser når fisken er vanskelig å finne. Flotte bilder og tøffe videoer er en beskrivelse av denne siden. En del kan bli bedre, men fortsatt en flott side laget i ledige stunder når en kanskje følte mer for en blund.

Kingfisher

 

Nybygget Sjøvik på åttende plass

Siden har i det siste blitt viet nybygget som nettopp har blitt tatt hjem fra Thyborøn. Bare en ting å si, en god flott side som har gjort det mulig å følge med på byggingen av Flekkerøy sitt nye flotte tilskudd til fiskeflåten. Med mindre enn 250 følgere ville siden normalt ikke kommet så høyt. Men dette handler om et nybygg og om noe som engasjerer mange i lokalsamfunnet Flekkerøy. Flere følgere kommer nok garantert til etter hvert.

Sjøvik

 

Danske Elly Kynde på sjuende plass

Siden unne gjerne blitt oppdatert oftere. Men på små båter er det ikke like enkelt som på større fartøy å få tid til å engasjere seg på nett. Vi falt for Facebooksiden siden den viser engasjement mot lokalsamfunnet som ønsker fersk fin fisk. Det er ikke tvil om at fiskefartøy er viktig for å ivareta kulinariske tradisjoner. 8         2609 følgere

Elly Kynde

 

Sjetteplass gikk til Ytterstad Fiskeriselskap

Flott Facebookside! Denne siden viser aktiviteter om bord på rederiets tre fartøy; M. Ytterstad, Rødholmen og Svensgam. Den viser engasjement i lokalsamfunnet. Det gjør en Facebookside bedre og mer nyttig for både rederi og fiskerinæringen. En velfortjent sjetteplass!

Ytterstad Fiskeriselskap

 

Velfortjent femteplass til Dahl Fiskeri

Rederiet Dahl Fiskeri har en felles side for sine to pelagiske båter, Senior og Kvannøy. Flott side som hevder seg helt i toppen. Mye interessant informasjon, men kanskje mest for de som er tilknyttet rederiet. Litt bredere engasjement på flere områder vil rast gjøre at denne Facebooksiden havn er blant topp tre.

Dahl Fiskeri

 

På en svært god fjerdeplass – Leinebris

Flott side som viser en flott båt og et engasjert rederi som er stolt av produktene skipet leverer. Ett av lineflåtens fortrinn er som kjent kvalitet. Dessverre fokusert for lite på i norske frysedisker hvor pris gjør at småtorsk som har vært på Kina-tur har et fortrinn. Sider som denne er med på å fremme kunnskap om både fiske og kvalitet!

Leinebris

 

Tredjeplass til Gadus Poseidon

Det er alltid lettere å få innhold til en god facebookside når en har et stort mannskap som kan bidra, både med bilder og video, og ikke minst som del av motivene. Dette er en side som det var vanskelig ikke å plassere blant de aller, aller bedre.

Gadus Poseidon

 

Dansk kjempe tok andreplassen

 

På en svært god andreplass kommer i år Gitte Henning. Et omtalt dansk fartøy og fiskebåtrederi med flere fartøy.

Fantastisk med aktivitet i Facebooksiden som er laget som en gruppe. Primus motor bak aktiviteten er selvsagt rederen selv, Henning Kjeldsen. Siden er ikke bare laget for å vise egne fartøy og aktiviteter, men også et levende forum for diskusjoner om det meste som angår fiskeri. Det er nok også medvirkende til at gruppen har hele 9465 medlemmer.

Gitte Henning

 

Årets vinner: Mariehamn Kystfiske

Årets klare vinner er kåret!

Årets vinner i kåringen av årets beste Facebooksider er uten tvil siden til Mariehamn Kystfiske. Vi i år en annen kåring hvor vi kårer fiskeflåtens beste video. Det er neppe tilfeldig at en som har levert flotte videoer til konkurransen er Magnus Bjørnerem. Han har sin arbeidsplass om bord på fartøyet Emma som eies av Mariehamn Kystfiske. Og det er ikke tvil om at han har satt sitt preg på en fantastisk flott Facebookside også.

Emma

Mariehamn Kystfiske

 

Kystmagasinet gratulerer årets 10 vinnere!!! 

Les også:

Fjorårets kåring av årets beste Facebooksider ble vunnet av Smaragd