Eksporten til Egypt og Tunisia har blitt rammet av opptøyer og politisk uro. I flere land, som De Forente Arabiske Emirater, Saudi Arabia og Kuwait er det vekst i eksporten. Samlet viser eksporten til disse landene en vekst som er fire ganger høyere enn veksten for norsk sjømateksport generelt.


[raw]

Egypt er det viktigste arabiske markedet for norsk fisk. Den politiske uroen medførte en dramatisk nedgang i antall turister som besøkte landet, og svikt i landets valutainntekter. Det har gitt klare utslag på norsk sjømateksport til Egypt. Svikten i turismen har gjort at hoteller har stått tomme, og restauranter i byer som Hurghada og Sharm el Sheik har lukket.

Laks har fått en sentral plass i supermarkedene sine fiskediskene i arabiske land. Kjøperne er nok i stor grad utlendinger bosatt i landet.

 

 

Andre har valgt å gjøre endringer i menyene. Det er dyrt å ha importert laks liggende i fryseren. Lokal fisk kan tas inn etter behov, og ”hvit fisk”, det lokale navnet for vietnamesisk pangasius er billig. Mange restauranter har derfor erstattet laks med billigere alternativer.

Resultatet er at den egyptiske importen av laks falt fra 1327 tonn i 2010 til 950 tonn i fjor. I verdi er fallet enda mer dramatisk, som følge av at gjennomsnittlig kilopris falt fra 38,51kroner til 32,80 per kilo rund vekt. Dette forsterket fallet i samlet eksportverdi.

Viktig sildemarked

Egypt har også blitt et viktig marked for norsk sild. I 2010 ble det eksportert 22.622 tonn til landet. Dette falt i det turbulente fjoråret til 16.325 tonn. Om egyptiske importører har redusert importen av sild, eller skiftet til rimeligere sild eller annen sildefisk er usikkert.

 

Selv om norsk eksport av sild til Egypt falt i 2011, skyldes ikke det nødvendigvis den politiske situasjonen. Importen svinger kraftig fra år til år. Egypterne kjøper der silda er billigst.

 

Men på grunn av prisøkningen på sild, økte eksportert verdi fra 85 millioner kroner til 94,3 millioner kroner. Mens Egypt i 2010 betalte 3,76 kroner per kilo, var prisen 5,77 kroner i fjor, en økning på hele 53,5 prosent. Det god grunn til å anta at denne prisøkningen har redusert det egyptiske markedet for norsk sild.

 

Tunisia-tallene lyver

Tunisia er et ubetydelig marked for norsk fisk sammenlignet med Egypt. Men i motsetning til Egypt blir mye fisk importert via et tredjeland, i første rekke Frankrike. Når det i fjor bare ble eksportert 157 tonn norsk fisk til Tunisia, så lyver tallet. Frankrike er den største handelspartneren. En hel del norsk fisk, i første rekke fryst og røykt laks, importeres via Frankrike.

 

Frem til opprøret, som kom som en overraskelse på Vesten, var landet ansett som et relativt stabilt land med en variert økonomi. Helt fra en del økonomiske reformer ble gjennomført på midten av 1980-tallet, hadde landet vist en årlig vekst i brutto nasjonalprodukt på rundt fem prosent. I følge en rapport om handel med Tunisia, laget av den amerikanske ambassaden i Rabat i Marokko, var landets økonomiske resultater ansett som en modell for andre land i Afrika og Midt-Østen. Landet hadde i løpet av få år gått fra å være et vanlig utviklingsland, til å være en slags mellomkategori. Landets innbyggere hadde den høyeste kjøpekraften av alle land i Nord-Afrika.

 

Marokko er en stor fiskerinasjon. Men mye av fisken som leveres i marokkanske havner eksporteres. Samtidig importeres det fisk, deriblant norsk laks.

 

Dominerende middelklasse

Tunisias middelklasse utgjør hele 80 prosent av befolkningen. Totredjedeler av befolkningen bor i eller nært byer, og hele tjue prosent av befolkningen bor i eller rundt hovedstaden Tunis. Det har gitt store fordeler med hensyn til distribusjon og salg av importerte produkter.

 

Carrefour etablerte sitt første hypermarked i Tunisia i 2001. Siden har også Carrefour eide Champion og franske Casino (Geant) etablert seg i landet. En stor statlig supermarkedskjede “Magasine General” ble privatisert i 2007. Før revolusjonen var det to hypermarkeder, 220 moderne supermarkeder og rundt 100 mindre, men moderne supermarkeder.

 

Interessen for norsk laks øker i de arabiske landene. Saudi Arabia er ett av våre viktigste markeder for røykelaks.

 

Brant og plyndret

Mens opptøyene i Kairo i stor grad var konsentrert om store åpne plasser, var det som skjedde i Tunisia mye mer alvorlig for deler av landets økonomi. Under revolusjonen ble mange butikker plyndret, inventar knust og i en del tilfeller ble det satt fyr på disse. Ett av hypermarkedene var i virksomhet ved nyttår. Men det største, Geant, skulle etter planen åpne i januar. Også femten større supermarkeder var fortsatt stengt. Samtidig har uroen og plyndringen satt planer om å åpne nye butikker på vent. Dette har rammet både den direkte og indirekte eksporten av norsk laks til Tunisia.

 

I motsetning til Egypt har Tunisia ikke bare en stor turistindustri som er et viktig marked for importert fisk. Landet har også en stor koloni av franske borgere som arbeider der, eller som har ferieboliger i landet. Det er derfor grunn til å tro at eksporten av norsk sjømat vil øke etter som forholdene blir normalisert. Selv om revolusjonen nok midlertidig har redusert kjøpekraften til mange tunisiere, er det liten grunn til å tro at dette i særlig grad vil påvirke etterspørselen etter norsk sjømat. Det aller meste spises av utlendinger som er på ferie eller som er bosatt i Tunisia.

 

En marokkansk kvinne vurderer ulike lakseprodukter hos en Carrefourbutikk i Marrakech.

 

Mer laks til Jordan

Jordan opplevde mer begrensede uroligheter i løpet av 2011 enn både Tunisia og Egypt. Det er liten grunn til å tro at disse urolighetene i det hele tatt innvirket på importen av norsk fisk.

 

I kvantum falt eksporten til Jordan fra 843 tonn i 2010 til 549 tonn, mens verdien økte fra 12 millioner kroner til 13,2 millioner kroner. Det skyldes at eksporten av makrell falt fra 650 tonn i 2010 til 281 tonn i fjor, samtidig som eksporten av laks (rund vekt) økte fra 143 til 216 tonn. At importen av laks økte, kan delvis skyldes at et økt antall turister valgte Jordan og Aqababukten som alternativt feriemål til Egypt, mens økningen i prisen på makrell fikk importørene til å se etter rimeligere makrell fra andre land.

 

Røkt sildefilet i fin innpakning.

 

Størst på røykelaks

Etter Egypt, er De Forente Arabiske Emirater og Saudi Arabia de største arabiske importørene av norsk fisk. Eksporten til De Forente Arabiske Emirater økte fra 1.633 tonn til 2.300 tonn og fra 84,7 millioner kroner til 101,1 millioner kroner i verdi. Det saudiarabiske markedet ble nesten doblet i verdi, med en økning fra 24,5 millioner kroner til 46,6 millioner. Kvantum økte fra 392 tonn til 728 tonn.

 

Saudi Arabia har utviklet seg til ett av de aller viktigste markedene for norsk røykelaks. I 2010 ble det importert 74 tonn røykelaks. Det plasserte Saudi Arabia som åttende største røykelaksmarkedet. I fjor økte importen til 150 tonn, og Saudi Arabia ble bare forbigått av Italia og Australia.

 

Arabiske forbrukere tar etter europeiske. Det skaper et voksende marked for foredlede produkter.

 

Importerer direkte

Noe av veksten i eksporten av røykelaks til Saudi Arabia skyldes mest sannsynlig at en eller flere importører har begynt å importere direkte fra Norge, og ikke via De Forente Arabiske Emirater, hvor svært mye av importen til gulfstatene går innom. Ett tegn på dette er at importen av laks til De Forente Arabiske Emirater falt fra 162 til 74 tonn.

 

Til tross for mye politisk uro økte den samlede norske eksporten til de arabiske landene i Midtøsten og Nord-Afrika, fra en verdi på 380,9 millioner kroner til 400,2 millioner kroner. Kvantum falt fra 41.358 tonn til 30.586 tonn. At verdien økte skyldtes at fallet i volum primært rammet sild og makrell, mens eksporten av laks økte i alle markeder. Mens verdien på norsk sjømateksport økte med 1,2 prosent i fjor, økte den med 5,1 prosent, eller fire-fem ganger mer i de arabiske markedene. Langt på vei opplevde sjømateksporten sin egen arabiske vår. Men den kan blomstre mer. Den norske eksporten til de arabiske land er i verdi bare en tredjedel av Vietnams eksport til samme region.

 

Total eksport 2010 og 2011

Land

Tonn 2010

Tonn 2011

Endr. %

Verdi 2010

Verdi 2011

Endr.%

Egypt

37279

25601

– 31,3

203,9

181,1

-19,2

Emiratene

1633

2300

40,8

84,7

101,1

19,4

Saudi Arabia

392

728

85,7

24,5

46,6

90,2

Marokko

465

618

32,9

21,3

21,5

0,9

Jordan

843

549

-34,9

12,1

13,2

-9,0

Kuwait

182

223

22,5

9,5

12,0

26,3

Qatar

133

192

44,4

7,3

10,4

42,5

Tunisia

177

157

-11,3

6,8

5,4

-20,6

Bahrain

81

95

17,3

4,1

4,4

7,3

Libanon

172

111

-35,5

6,7

4,1

-38,8

Oman

1

12

1100

0,1

0,4

300

Totalt

41358

30586

-26,0

380,9

400,2

5,1

Kilde Norsk Sjømatråd

 

Laks rund vekt 2010 og 2011

Land

Tonn 2010

Verdi 2010

Verdi 2011

Verdi 2011

Emiratene

1909

77,3

2465

86,8

Saudi Arabia

517

24,3

968

46,2

Egypt

1327

51,1

950

31,2

Marokko

698

21,3

537

21,1

Kuwait

198

9,3

271

12,0

Qatar

168

7,3

241

10,4

Jordan

143

6,9

216

9,4

Bahrain

94

4,1

114

4,4

Libanon

131

5,1

124

4,1

Tunisia

82

3,1

51

1,3

Oman

1

0,1

13

0,4

Totalt

5268

209,9

5950

227,3

Kilde: Norsk Sjømatråd

 

 

Eksport til 4 utvalgte arabiske land

Land

Produkt

2010

2011

Tonn

Verdi

Tonn

Verdi

Egypt

Laks, fersk

93

4,1

37

1,3

Laks, fryst

1035

43,2

772

27,2

Laks, fersk filet

2

0,2

1

0,1

Laks, fryst filet

25

2,2

24

1,9

Laks røykt

7

0,8

7

0,7

Sei, fryst

 

 

39

0,3

Sild, fryst

22622

85,0

16325

94,3

Hestemakrell, fryst

 

 

934

6,7

Kaviar

28

1,6

20

1,2

Saudi Arabia

Laks, fersk

117

5,1

183

6,9

Laks, fryst

101

4,6

194

7,9

Laks, fersk filet

7

0,6

5

0,4

Laks, fryst filet

90

6,7

187

14,7

Laks, røykt

74

7,3

150

14,1

Laks, gravet

1

0,1

1

0,5

Reker

2

0,1

6

0,3

Jordan

Laks, fersk

70

3,3

77

2,9

Laks, fryst filet

17

1,2

51

3,6

Laks, røykt

21

2,3

31

2,8

Makrell, fryst

650

4,5

281

2,9

Sild, fryst

77

0,3

104

0,6

Torsk, fersk oppdrett

2

0,1

1

0,1

Tunisia

Laks, fryst

74

3,1

46

1,3

Torsk, fryst

 

 

22

0,9

Torsk, saltet

88

3,1

10

0,4

Lange, saltet filet

13

0,4

79

2,8

Kilde: Norsk Sjømatråd

[/raw]