Fiskefôrprodusenten Aquarius AS på Lovund på Helgeland har tildelt PG Flow Solutions en kontrakt på å levere åtte hydraulisk drevne omrørere – eller agitatorer som det heter på fagspråket – til selskapets tanker som prosesserer ensilasje fra hvitfiskindustrien.

Ensilasjen, som stammer fra biprodukter fra hvitfisknæringen, brukes senere til produksjon av fiskefôr til akvakulturnæringen. Proteinkonsentrat og fiskeolje er blant Aquarius’ viktigste produkter.

 Vestfold-selskapet PG Flow Solutions skal levere åtte PG-Submix eniljasjeagitatorer i syrefast utførelse, på grunn av de lave pH-verdiene i ensilasje, til Aquarius’ anlegg på Lovund. PG-Submix er en saktegående, padleåreformet propell med stor diameter-rekkevidde og høyt dreiemoment, som blant annet bidrar til at beinutfellingsproblematikk på mer enn 200 tonn bein per år nå er redusert.

 PG Flow Solutions har tidligere levert én stk. ensilasjeagitator til Aquarius. Eliminering av de tidligere problemene med opphopning av bein, samt driftssikkerheten som utstyret har vist, har resultert i en ny bestilling på åtte enheter.

 Omrørerne plasseres i bunnen av ensilasjetanken for å forhindre at ensilasje «setter» seg i bunnen av tanken. Fordelen med PG-Submix ensilasjeagitatoren er at den ikke etterlater «blindsoner» i tanken, ettersom omrøreren langsomt skyver ensilasjen ned mot bunnen av tanken, hvor høyest omrøringshastigheter nødvendig, og deretter oppover langs tankveggen. Dette sørger for at ensilasjen holdes i kontinuerlig bevegelse.  PG Flow Solutions har ikke oppgitt verdien på kontrakten.

Fiskefôrproduksjonen til Aquarius er sirkulærøkonomi og bærekraft i praksis ettersom selskapet anvender biprodukter fra både fiskerinæringen og akvakulturnæringen til å skape verdier for både lokalsamfunnet, selskapet selv og kundene deres. Vi er stolt av å kunne bidra med vår teknologi til anlegget deres, sier Are Hjertvik, salgssjef i PG Flow Solutions.

 PG-Submix agitatorer kan brukes i alle prosesser der det er behov for kontinuerlig omrøring av væske i tanker. Den kan leveres både som ren hydraulisk samt elektrohydraulisk (Submix-E-) utgave, i alle materialkvaliteter som for eksempel karbonstål, syrefast, duplex og superduplex.

 – Vi har utviklet og levert PG-Submix omrørere til over 1 500 fartøyer innen offshorenæringen i 20 år, blant annet for behandling av borekaks. Men prinsippet om å holde væske i bevegelse er akkurat det samme overalt. Vi har et produkt som har demonstrert driftssikkerhet over hundretusenvis av timer, og derfor ble vi valgt som leverandør til Aquarius, sier Are Hjertvik.

 PG Flow Solutions tilbyr proprietære løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen akvakultur, maritim næring, energisektoren og landbaserte prosessindustrier. Selskapets hovedkontor og –fabrikasjonsanlegg ligger i Sande i Vestfold. Konsernets datterselskap Calder Ltd opererer utfra et tilsvarende anlegg i Worcester utenfor Birmingham i Storbritannia, mens datterselskapet Cflow Fish Handling AS operer utfra Ålesund i Norge.