Urchinomics har inngått avtale med Rogaland Havbrukspark om å etablere et pilotanlegg for oppdrett av kråkeboller på land. Byggestart av resirkuleringsanlegget (RAS) er satt til 1. mars i år.

Pilotanlegget skal ligge i Rogaland Havbrukspark på Finnøy i Stavanger kommune, og avtalen mellom Urchinomics og Rogaland Havbrukspark ble markert i dag, blant annet av Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun, under en formell avtalesignering i Stavanger.

Bevarer havets regnskoger

Rognen i kråkebollene er en svært attraktiv delikatesse internasjonalt, og metodene som benyttes kan snu en global miljøtrussel til et økonomisk eventyr.

Tareskogene langs verdens kystlinjer er minst like viktige for miljøet på jorda som regnskogene på land, men en invasjon av kråkeboller truer med å gjøre store områder av verdens havbunn til ørkenlignende områder. Nå skal tareskogen få vokse igjen ved at glupske kråkeboller flyttes på land der de fôres i seks til tolv uker før de fraktes og selges til sushi-elskere på kontinentet.

– Tillatelsen til å sette i gang med oppdrett av kråkeboller i Stavanger-regionen er en svært viktig milepel for oss. De første testleveransene til markedene i London, Amsterdam og Brüssel er forventet å være klare til sommeren, forteller Brian Tsuyoshi Takeda, administrerende direktør i Urchinomics.

Rognen i kråkebollene er en svært attraktiv delikatesse internasjonalt, Foto: Tommy Ellingsen

Grønn-blå omstilling

– Næringsutviklingen basert på olje og gass er naturligvis et viktig grunnlag for Stavanger, men vi skal utvikle en diversifisert næringsstruktur. Derfor er kunnskap, innovasjon og forskning sentralt for å bidra til en grønn-blå omstilling i regionen, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.

– Prosjektet har flere gevinster for regionen. Opprett og salg av kråkeboller vil kunne øke verdiskapingen, vi produserer enda mer bærekraftig mat, samtidig som fangst og omdanning av CO2 øker fordi tareskogen kommer tilbake, sier Nessa Nordtun.

Bærekraftige investeringer

Pilotanlegget på Finnøy skal blant annet forske på hvordan distribusjonen av kråkeboller til markedene i Europa og Asia skal gjøres på en lønnsom måte.

Prosjektet er finansiert med tre millioner kroner i investeringskapital, eller såkalt impact-kapital fra bærekraftinvestoren EarthCare i Asia, og med to millioner kroner fra Innovasjon Norge. Gjennom EUs rammeprogram Horisont 2020 får prosjektet også tilført betydelig forskningsog utviklingskapasitet, koordinert gjennom forskningsinstituttet Nofima. Stavanger kommune har tidligere bidratt med tre millioner kroner til Rogaland Havbrukspark fra kommunens vekstfond.

Det første blant mange

Urchinomics har etablert pilotanlegg i Japan, Canada og i USA, og vil satse kommersielt med oppdrett både i Stavanger og i Tromsø. De inviterer også andre investorer, næringsdrivende og miljøbevisste til å ta i bruk metodene deres for å redde tareskogen.

– I tillegg til å finne flere steder å drive kommersielt, vil vi etter hvert lete etter flere potensielle partnere som ønsker å investere i gjenopprettende havbruk, avslutter Brian Tsuyoshi Takeda i Urchinomics.