I 2017 ble det registrert 3.441 landinger hvor det ble foretatt inndragning av fangst. I 2018 økte antallet til 5.107 og i 2019 til 5.747. I prosent økte andelen fangster hvor det foretatt inndragning fra 1,8 prosent til 3,1 prosent.

I verdi økte inndragningene fra 62,9 millioner kroner i 2017 til 101,1 millioner kroner i 2018, og så til 101,3 millioner kroner i fjor. I andre halvpart av juni i år er det registrert 2.000 inndragninger med en samlet verdi på 22,7 millioner kroner. Dette betyr ikke at det blir mindre inndragninger i år. Mye av fisken som inndras er et resultat av at fartøy fisker mer enn de har i kvote. Det skjer oftest på slutten av året.

Fiskeridirektoratet, eller fiskesalgslagene, skal ved overtredelse av fiskerilovgivningen, foreta en såkalt administrativ inndragning av fangsten eller verdien av denne. Denne reaksjonsformen er uavhengig av andre typer reaksjoner (overtredelsesgebyr, politianmeldelse, advarsel og så videre). Administrativ inndragning skal forhindre at noen får en uberettiget vinning eller motvirke andre negative konsekvenser for ressursforvaltningen. Fiskesalgslagene trekker inn pengene ved å motregne mot oppgjør ved salg av fisken.