DEL

Havyard har stort fokus på kompetansebygging og har ansatt Pergunn Gjerdsbakk i en nyopprettet stilling som Training Manager for Havyard Academy.


( 11.04.2014 )

Teknologiutvikling og innovasjonsevne er de viktigste styrkene til den maritime klyngen på vestkysten av Norge. Havyard Group konkurrerer internasjonalt med sin skipsteknologi som omfatter store deler av verdikjeden fra skipsdesign, skipsutstyr og skipsbygging til støtte til skip i operasjon. – For å utvikle konkurransedyktig teknologi og produkt er vi avhengige av å ha de flinkeste og mest motiverte medarbeiderne i bransjen, sier Frank-Levi Kvalsund som er HR Direktør i Havyard Group.

 

– Evnen vår til å forvalte og utvikle egen kompetanse, samt tiltrekke oss kompetanse eksternt vil være viktige konkurransefortrinn og suksesskriterier for Havyard i framtiden. Hva er da mer naturlig enn å ha vårt eget «universitet». Da vi opprettet Havyard Academy var det for å ha gode verktøy for å kartlegge våre kompetansebehov og å gjennomføre program for å sørge for at kompetansen til våre ansatte dekker disse behovene. Havyard Academy jobber med kompetanseutvikling gjennom rekruttering og utdanning av ansatte og vi bruker en blanding av interne og eksterne krefter for å gjennomføre kompetanseprogrammene våre, sier HR-Direktøren.

Ungdommene som deltok på Havyard Academys introduksjonskurs i fjor var veldig interesserte i å lære mer om Havyard og den maritime klyngen. FOTO Havyard

Ungdommene som deltok på Havyard Academys introduksjonskurs i fjor var veldig interesserte i å lære mer om Havyard og den maritime klyngen. FOTO Havyard

 

Egen «rektor»

For å ytterligere å styrke Havyard Academy har Havyard Group nå ansatt en egen «rektor» som vil få ansvar for å videreutvikle Akademiet, programmene og å motivere til og følge opp kompetanseutviklingen av egne ansatte. – Vi ser at det har stor verdi å ha et eget Akademi for kompetanseutvikling og at det gjør oss i stand til mer presist å definere kompetansebehovene vi har og å utvikle programmer og planer for kompetanseutvikling, fortsetter HR-direktør Kvalsund. – For å sikre rett fokus på dette arbeidet bestemte vi oss for å ansette en Training Manager som skal ha hovedfokus på å drifte og utvikle Havyard Academy. Vi hadde søkere fra hele landet og det var faktisk 13 søkere som var så kvalifiserte at vi valgte å ta dem inn på intervju. I runde to gikk tre av disse videre og til slutt var det Pergunn Gjerdsbakk (40) som fikk tilbudet og takket ja til jobben. Vi er veldig fornøyde med å få Pergunn inn i Havyard-familien og ser fram til at hun begynner hos oss etter påske, avslutter Kvalsund.

 

Spennende og motiverende

Pergunn Gjerdsbakk kommer opprinnelig fra Haugsbygda i Sande kommune, men er bosatt med familie i Fosnavåg i Herøy kommune. Pergunn har en allsidig bakgrunn både i forhold til utdannelse og arbeidserfaring. Hun er interiørarkitekt, men har også utdannelse innen økonomi og markedsføring. Pergunn har jobbet som lærer, innen bank, har drevet egen virksomhet og kommer nå fra stillingen som Forvaltningsansvarlig i Ulsmo Eiendom hvor hun ble ansatt i 2006.

– Siden jeg bor i Herøy har jeg fulgt med Havyard og er imponert over utviklingen selskapet har hatt, sier Pergunn. – Havyard er et selskap i vekst og de framstår som innovative og modige. Jeg likte utfordringene i arbeidsoppgavene som ble presentert i stillingsannonsen for Training Manager. Jeg liker å jobbe med mennesker og å være en motivator for å drive gjennom utviklingsprosesser. Jeg ble veldig glad da jeg ble tilbudt jobben og var ikke i tvil om jeg skulle takke ja. Å få jobbe med å utvikle mennesker i et dynamisk selskap som Havyard, i den spennende maritime klyngen, og når det i tillegg er i hjemkommunen, så kan det vel ikke være nærmere drømmejobben, sier Pergunn med et stort smil. Et smil som kjennetegner henne og som de ansatte i Havyard skal bli veldig godt kjent med etter påske.

 

Fakta Havyard Academy

Hensikten med etableringen av Havyard Academy er å tilrettelegge for strukturert kompetanseutvikling, som et tilbud men også som en forventning til de ansatte. Ved å identifisere, beskrive og definere nøkkelkompetanse samt å beskrive og definere hva som skal til for å opprettholde og utvikle slik kompetanse oppnår vi flere fordeler.

Havyard Academy har fokus på å ressurs-planlegge basert på fremtidig kompetansebehov, utvikling (både organisasjon og individ), kompetanseoverføring, vedlikehold, kompetansebaserte rekrutteringsaktiviteter og kompetansekartlegging. Dette danner grunnlaget for å utvikle programmer som støtter selskapets strategi, samt organisasjonens og ansattes mål for utvikling. I tillegg til interne prosesser og programmer gjennomføres også programmer rettet mot eksterne slik som for eksempel sommerprogrammene der ungdom og studenter får tilbud om en arena for motivasjon og læring, spesielt rettet mot den maritime bransjen.

 

Havyard Academy tilbyr følgende programmer;

  • Lederutviklingsprogram (målgruppe; ledere på strategisk nivå i organisasjonen)
  • Trainee program (Målgruppe; Nyutdannede innen ulike fagfelt)
  • Lærlingeprogram
  • Introduksjonskurs for ungdom (målgruppe; lokale/regionale ungdommer i alderen 18 til 19 år)
  • Sommerjobb (målgruppe; studenter, primært fra maritime fag)

 

I tillegg utvikles og implementeres nå følgende programmer;

  • Basiskurs (målgruppe; alle egne ansatte)
  • Prosjektskole (målgruppe; alle ansatte med prosjektrolle)

 

Som verktøy for strategisk planlegging og drift av bedriftens kompetanseutvikling bruker Havyard Academy programmet Dossier. I dette programmet har en verktøy for kompetansekartlegging, kompetanseutvikling og medarbeiderutvikling.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.