DEL

Fiskeridirektoratet anmelder en skipper og rederiet etter at det i vinter ble avdekket neddreping av norsk vårgytende sild utenfor kysten av Troms og Nordland. Nok en anmeldelse er under utarbeiding, opplyser Fiskeridirektoratet.


( 03.03.2011 )

[raw]

– Fangstoperasjonene og de konkrete tilfellene er dokumentert på film i forbindelse med den sjøgående overvåkningen og kontroll av sildefisket. Fiskeridirektoratet ser svært alvorlig på forholdet, sier regiondirektør i Troms, Gunnar Trulssen.

 

30-40 tonn ved ett tilfelle
I ett tilfelle viser filmen at store mengder sild blir trengt under snurpingen av noten. Tyngden av silden presser flåen på nota under havoverflaten, slik at sild flyter ut av noten. En viss andel av denne silden er tydelig død eller døende.

 

Store mengder sild ble også observert i havoverflaten i nærheten av fartøyet som filmen viser. Fiskeridirektoratets inspektører anslår mengden sild som ble drept ned uten å bli tatt om bord til ca 30-40 tonn.

 

Grovt uaktsomt
Fiskeridirektoratet og Kystvakten har avdekket til sammen fire liknende tilfeller på en uke i januar. Fiskeridirektoratet vil anmelde to skippere og deres rederier, og ber politiet vurdere inndragning av fangsten. Kystvakten har anmeldt to tilsvarende saker.

 

– Vi mener at det er utvist grov uaktsomhet ved at skipper har kastet på et kvantum sild som var mye større enn det fartøyet kunne håndtere og dermed mistet betydelige menger død eller døende sild, sier Trulssen.

 

Alvorlig miljøkriminalitet
– Slik neddreping er ressurssløsing og miljøkriminalitet og samsvarer lite med de overordnede målsettinger om en bærekraftig og forsvarlig ressursforvaltning, sier Trulssen.

 

Det har over tid versert rykter om sprengning av nøter, slipping og neddreping av fisk, men til nå har ikke Fiskeridirektoratet hatt dokumentasjon.

 

Trulssen presiserer at det er helt uakseptabelt at enkelte som driver ulovlig skal få ødelegge omdømmet til en hel næring.

 

Kjenner ikke omfanget
Fiskeridirektoratet har stort fokus på mulig dumping og utkast av fisk fra den norske fiskeflåten, og kontrollen for å avdekke slike hendelser er forsterket i år.

 

– Vi har ikke dokumentasjon som viser omfanget av denne neddrepingen. Det er det som er den store utfordringen for både forvaltningen og næringen.

 

– For å få et bilde av det totale omfanget er det viktig at næringen er åpen og samarbeider med oss, og at Fiskeridirektoratets inspektører er til stede på havet, avslutter Trulssen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.