I 19 saker hvor Fiskeridirektoratet anmeldte brudd på redskapsbestemmelser ved kontroller på Frøya i august 2017, har lensmannskontoret fortsatt ikke avsluttet sakene. I ni av sakene er redskapene sin eier kjent. Totalt ble det i løpet av et par dager beslaglagt 99 teiner og en ruse.

Sakene dreide seg i hovedsak om feil med fluktåpninger samt feil eller ingen merking. I de fleste tilfeller er også teinene merket feil eller umerket. Når det det oppdages umerkede redskaper i sjøen vil politiet sjelden bruke tid på å etterforske for å finne eieren av utstyret. Men i de tilfeller redskapen er merket med navn er det en forholdsvis enkel etterforskning. I direktoratet står alle saker nå registrert med følgende eller lignende anmerkning:

14.01 – 22.01.19: ny forespørsel om avgjørelse og anmeldelse sendt på nytt til Trøndelag Politidistrikt. 29.06.2018: Forespørsel om avgjørelse send Trøndelag Politidistrikt. 08.10.2017: Anmeldelser er etterspurt. Arild Solli v/Frøya lensmannskontor sjekker opp. Han maner at anmeldelsen er registrert. 14.12.2017: Arild Solli ble kontaktet. De hadde funnet en «bunke» på et kontor hos en som hadde sluttet. Sjekker opp og ringer meg tilbake. 12 mai ble det sendt ny purring i hver sak. Om politiet nå gjør noe med sakene er en annen sak. De har blitt gamle, og vil medføre mildere straffereaksjoner.