DEL

Havforskningsinstituttet anbefaler at kongekrabbekvoten settes til 900 tonn i 2013. Samtidig anbefales det at minstemålet på 130 millimeters skjoldlengde blir opprettholdt.


( 02.01.2013 )

[raw]

Kvoterådet for 2013 er nettopp oversendt til Fiskeridirektoratet, og der heter det blant annet at ”Havforskningsinstituttet anbefaler at fangstene i 2013 ikke overstiger 900 tonn.” Tilrådinga gjelder for det kvoteregulerte området øst for Nordkapp.
 
 
To mål
 
Havforskningsinstituttet viser til at Fiskeri- og kystdepartementet har definert to målsetninger for kongekrabbeforvaltninga. Innafor det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark skal det opprettholdes et langsiktig kommersielt fiskeri. Samtidig skal spredninga vestover begrenses til et minimum. Utafor det kvoteregulerte området skal krabbebestanden holdes lavest mulig ved hjelp av fritt fiske.

 

– Dette er et dilemma i rådgivninga, sier seniorforsker Jan H. Sundet ved Havforskningsinstituttet – og legger til: – Spredninga ut fra det kvoteregulerte området avhenger først og fremst av hvor mye krabbe det er der og hvor tett den står. Dersom man reduserer bestanden i det kvoteregulerte området for å minske spredninga, øker også sjansen for ujevn rekruttering og dermed et mer usikkert utbytte av fisket i dette området.
 
 
Relativt hard beskatning
 
I anbefalingsbrevet skriver Havforskningsinstituttet at ”bestanden bør beskattes relativt hardt” for å sikre lavest mulig spredning av kongekrabba.

 

– Det innebærer at det er mindre enn 25 prosent sannsynlig at bestanden blir mindre enn føre-var-grensa for stengning av fisket, sier Sundet. Det er Fiskeri- og kystdepartementet som fastsetter den endelige kvoten.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.