DEL

Hos Måløy-verftet Båtbygg sitter fleksibiliteten og tilgjengeligheten i ryggmargen.


( 24.02.2017 )

Hos Båtbygg har det gjennom hele høsten 2016 vært hektisk aktivitet, både i tørrdokken, slippen og innseilingshallen. Verftet hadde i fjor betydelige oppdrag for Havforskningsinstituttet. Tidligere har de utført ombygging av forskningsskipet FF Johan Hjort, og da Kystmagasinet var på besøk stod forskningsskipet RV Fridtjof Nansen på slippen for et mindre ombyggingsprosjekt. Også på reparasjonssiden har aktiviteten vært høy. Mange av fiskebåtrederne bestiller tidlig, gjerne en til tre måneder i forveien, for å være sikker på å få vedlikehold eller annen service gjort mens de er inne for å losse ved anleggene i Måløy.

-For mange av de pelagiske trålerne som losser ved mottakene i Måløy er det naturlig også å gjøre vedlikehold og utrustning her, sier administrerende direktør i Båtbygg, Kjell-Inge Sjåstad.

Hall og kaianlegg stod ny i 2004, som gjorde at de kunne øke kapasiteten ved verftet.

Omsetningen for verftet har svingt voldsomt det siste tiåret, fra 161 millioner kroner i fjor til 436 millioner kroner i 2007. Selv om ordrebøkene var fulle utover høsten 2016 med tanke på vedlikehold og reparasjoner av faste og nye kunder, var det færre ombygginger enn normalt innen fiskeflåten.

-Vi har totalt sett bra med henvendelser fra større fiskefartøy, brønnbåter og ferger, og de får den hjelpen de trenger. Vi har totalt sett ikke merket noe nedgang. En av årsakene til det er nye anbud og krav på ferger som skal tilpasses til nye oppdrag, forteller Sjåstad. Han legger til at konkurransen fra danske verft er merkbar, men han har tro på at med en godt etablert maritim klynge (Måløy Maritime Group) ute i markedene, vil trenden snu.

Verftet er et av landets ledende mekaniske verksteder for vedlikehold, service og ombygging av fartøy innen fiskeri, offshore og brønnbåter, og bedriften er dessuten sertifisert for klassifisering av fartøyer. Et av fortrinnene har vært allsidighet og fleksibilitet, der de selv kan tilby kundene et stort mangfold av tjenester innen mekanisk-, teknisk- og hydraulisk service, samt prosjektering for ombygging og nybygg.

Innseilingshall med bredde og høyde på 29 og 28 meter gjør at de kan utføre overvannsarbeid i all slags vær.

Verftet har egne fagfolk innen rør og skipselektronikk, samt en egen tømreravdeling som er utstyrt med nødvendig utstyr for alle typer tre- og tømrerarbeid av mindre karakter. Vedlikehold og reparasjoner er likevel hovedaktiviteten til Båtbygg, og tilgjengelighet og fleksibilitet hele døgnet, hele året, sitter i ryggmargen til verftet og de ansatte, noe de også krever av sine underleverandører.

-Vi har en stabil og dyktig arbeidsstokk med lokal og innleid arbeidskraft. Etter offshore-boomen har vi opplevd at det har vært lettere å rekruttere fagfolk. Det har vært store svingninger i markedet, blant annet med tanke på ombygging, noe som har gjort at vi til tider har leid inn arbeidskraft til stål- og rørarbeid.

RV Fridtjof Nansen på slippen til Båtbygg, for service og utrustning til nye forskningsoppdrag.

Båtbygg ble etablert i 1943 av Abraham Kongsvik og Alf Sandvik, og har over 70 års fartstid i bransjen. I hovedsak var aktiviteten ved verftet rettet mot fiskeflåten, som vokste raskt i tiårene etterpå. Men fra 90-tallet kom offshorenæringen for fullt, noe som økte aktiviteten ved med tanke på utrustning, ombygging og reparasjon av offshorefartøy. Etter hvert er serviceaktiviteten gradvis utviklet til også å gjelde ferger, brønnbåter og fraktefartøy. Hovedfokus har likevel vært fiskeflåten og offshore.

Mange av de lokale autolinebåtene, trålere og pelagiske trålere over 30 meter, har vært trofaste kunder for utrustning og vedlikehold gjennom flere år. I 2004 stod ny tørrdokk, med lengde på 148 meter og dybde på hele 9 meter, klar. Det gjorde at verftet kunne ta inn større fartøy. Hydrauliske sidestøtter i dokken gjør at dokksettingen skjer mer effektivt.

Propellen tilhører RV Fridtjof Nansen.

Fakta Båtbygg:

Største aksjonærer er Aktin II AS (21,6 %), Save Invest AS (20,7 %) og Brothers AS (13,5 %). Omsetning i 2015 (2014) på 161 mill kr (215 mill kr). 148 x 24 m stor tørrdokk, med dybde på 9 m. Innseilingshall med bredde, høyde og dybde på 29 m, 28 m og 7,5 m. 100 m slipp med bredde på 8-10 m. To tårnkraner på dokken og en mobilkran i hallen. Kaianlegg på 400 m, med dybde på 8 meter.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.