Fiskerikandidat Kari Grundvig bekrefter at hummeren ikke er utrydningstruet. Fiskeridirektoratet bruker likevel store ressurser i håndheving av lovverket.

Vi har ikke nådd forvaltningsmålet. Dette stadfester Kari Grundvig ved Fiskeridirektoratets avdeling region sør. Hun bygger utsagnet sitt på Havdirektoratets ferskeste tall. I tillegg har fiskere i distriktet fra Rogaland til Svenskegrensa, varsler om en rekke undermålsnummer.

-Det er har vært mer av dette i år enn tidligere, sier fiskerikandidaten. Og hun fortsetter: – Det grunnet dette at vi har fredningsområder i tillegg til de andre regulatoriske bestemmelsene som minstemål, maksimumsmål, fredningstid, utkastpåbud for rognhummer, fluktåpninger, råtnetråd med mer.

Vaktbikkjer på havet

Grundvig innrømmer at nei, det er ikke mulig å være hummerpoliti hele tiden. Hun mener likevel det er fullt mulig å håndheve regelverket slik det er fastsatt i dag. Fiskerikandidaten kan her vise til flittige stikkprøver og strukturerte kontroller der aktive instanser er svært operative.

-I august og september i år hadde vi eksempelvis tre oppsynsbåter ute i vår region. I tillegg til dette koples på instanser fra politi, statens naturoppsyn, kystvakt og skjærgårdstjenesten, opplyser hun.

Massegrav

Funn av passivt redskap, men også passive fiskere, er dessverre ett av mange problem. Som et resultat av dette ble det i fjor innført krav om råtnetråd.

– Fiskerne ble i 2018 varslet om denne regelen. I 2019 ble det påbudt. Årsaken er teiner som bare blir liggende. Det som skulle blitt fangst, ender opp som agn og tiltrekker seg flere hummer og flere krabber. Til slutt har vi en hel massegrav. Problemer var ikke like alarmerende den tiden vi benyttet treteiner, presiserer Grundvig, som leggere til at under opprydningsaksjoner for tapt fiskeredskap, tas det opp mange teiner med død hummer.

Kjøreregler og redskapskontroll

Kari Grundvig kan vise til flere butikker som selger teiner med feil mål på fluktåpning. Opererer du med slik redskap, kommer du som fisker ikke lett unna.

-Man bør jo sjekke utstyret og kontrollere at det er lovlig i bruk, sier Grundvig, som gjerne bruker bilen som eksempel:

– På samme måte som du har ansvar for at mønsterdybde på vinterdekkene er riktig, har du ansvar for at fluktåpningen på hummerteinene dine også er rett. Hva gjelder fluktåpning og råtnetråd mener Grundvig det ikke er grunnlag for diskusjon. Her finnes dokumentasjon som viser at reglementet er foretatt på faglig grunnlag. Når det gjelder fredningsområdet, er kandidaten mer åpen for diskusjon. På en annen side:

– Når det gjelder områdene der hummeren er totalfredet året rundt er resultatene så gode at til og med motstanderne har fått hakeslepp. Ut fra dette området ser vi en netto utvandring og dermed en sunn økning av bestanden. Grundvig legger til at tiltakene er svært fleksible.

– De kan når som helst endres, og vi kan raskt justere området og definere det som mindre eller større, ellet også oppheve det. Fredningstiltakene er dessuten ikke satt inn hvis det blant fiskerne er stor motstand. Til fiskerne i Stavern kan Grundvig dermed gi en helt klar og beroligende beskjed;

– En totalfredning her er ikke et aktuelt tema.