DEL

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene har vedtatt Nasjonal strategisk risikovurdering for 2014. Hovedmålet med kontrollarbeidet er å øke etterlevelsen av regelverket og sikre like konkurranseforhold i næringen. Risikovurderingen gir derfor en vurdering av sannsynligheten for at en regel ikke etterleves og hvilken konsekvens overtredelsen vil ha.


( 10.02.2014 )

[raw]

Dessverre er det fremdeles stor risiko for at ikke all død og dødende fisk blir tatt om bord og ført i land. Derfor skal kontrollorganene, med hovedvekt på Kystvakten, prioritere ilandføringsplikten, herunder slipping og «high grading» (sortering av fangst), i alle fiskerier.

 

Når fangsten blir landet, er det også risiko for at det forekommer ulovlig omsetning. Det er også stor risiko for at mottaksvekter blir brukt feil for å skaffe bedriften en ekstra økonomisk vinning. Kontrollorganene skal derfor prioritere kontroll av ulovlige landinger og ulovlig omsetning. Den pågående satsingen på vinterens torskefiske er et eksempel på hvordan kontrollorganene arbeider i denne sammenhengen.

 

Salgslagene, Kystvakten og Fiskeridirektoratet står samlet bak risikovurderingen og skal som vanlig samarbeide tett. I tillegg er det avgjørende med fortsatt godt samarbeid med andre kontrollorgan, spesielt toll- og skattemyndigheter.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.